จีนลงโทษข้าราชการ 19,000 ราย ฐานเจ้ายศเจ้าอย่าง-พฤติกรรมฟุ่มเฟือย

จีน

รัฐบาลจีนลงโทษ “เจ้าหน้าที่รัฐ” มากกว่า 19,000 คน เมื่อเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา กระทำผิดระเบียบ 8 ประการที่ว่าด้วยความมัธยัสถ์

วันที่ 29 มกราคม 2565 ซินหัวรายงานว่า หน่วยงานต่อต้านการทุจริตสูงสุดของจีนประกาศผ่านเว็บไซต์ ว่าในเดือนธันวาคม 2021 ที่ผ่านมา จีนลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐไปแลว 19,489 คน ฐานละเมิดกฎระเบียบ 8 ประการ ว่าด้วยการยกระดับการดำเนินงานของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐบาล

ถ้อยแถลงประจำเดือนจากคณะกรรมการตรวจสอบวินัยส่วนกลางแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน (CCDI) และคณะกรรมการตรวจสอบแห่งชาติ ระบุว่าเจ้าหน้าที่ที่ถูกลงโทษมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีการละเมิดกฎจำนวน 13,431 คดี จำนวนนี้มีเจ้าหน้าที่ได้รับโทษทางวินัยหรือทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับการยึดถือระบบเจ้าขุนมูลนาย การยึดถือพิธีรีตอง และพฤติกรรมที่มุ่งแต่ความสุขสบายหรือพฤติกรรมที่ฟุ่มเฟือย จำนวน 13,806 ราย

โดย 2021 มีเจ้าหน้าที่รัฐถูกลงโทษฐานละเมิดกฎระเบียบ 8 ประการ รวม 150,362 ราย โดยเกี่ยวข้องกับคดีต่าง ๆ รวม 104,223 คดี ในจำนวนนี้ มีผู้ที่ได้รับโทษทางวินัยหรือทางปกครอง 101,224 ราย

ทั้งนี้ ช่วงปลายปี 2012 พรรคฯ ได้ออกกฎระเบียบ 8 ประการ ว่าด้วยความมัธยัสถ์เพื่อจัดการกับพฤติกรรมการทำงานที่ไม่พึงประสงค์