MTC ประกาศอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่ อายุหุ้นกู้ 2 – 4 ปี ดอกเบี้ย 4.25% – 4.80% ต่อปี คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2566 เผยนำเงินไปชำระหนี้เดิมและขยายธุรกิจที่โตอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าขยายพอร์ตสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 20%

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC ผู้ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อโฉนดที่ดิน สินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่มีหลักประกัน และสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับตลอด 30 ปีของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ สินเชื่อผ่อนชำระ และนายหน้าประกันภัย ภายใต้ชื่อ “เมืองไทย สินเชื่อด่วน” ผ่านสาขากว่า 7,200 สาขาและบริการลูกค้ากว่า 3 ล้านคน เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อขอออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น) (Public Offering) โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายกิจการของบริษัทฯ โดยหุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ประกอบด้วย 

หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี 

หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 1 วัน อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี 

และหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี 

กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้  โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB+ เช่นเดียวกับอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ BBB+ แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะความเป็นผู้นำในธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกัน (Title Loan) ฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง ตลอดจนแหล่งเงินทุนและสภาพคล่องที่หลากหลายและเพียงพอของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจสินเชื่อที่มีหลักประกันที่มีมาอย่างยาวนานมากกว่า 30 ปี ผ่านการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องช่วยทำให้บริษัทยังคงดำรงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในอันดับต้น ๆ ของธุรกิจ สินเชื่อที่มีหลักประกัน ทั้งนี้ พอร์ทสินเชื่อของบริษัทฯ เติบโตจากระดับ 48,000 ล้านบาทในปี 2561 เพิ่มขึ้นเป็น 60,388 ล้านบาทในปี 2562, 70,968 ล้านบาทในปี 2563, 91,812 ล้านบาทในปี 2564, 120,613 ล้านบาทในปี 2565 และล่าสุด 132,851 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2566 จะเห็นได้ว่าพอร์ทสินเชื่อของบริษัทฯ มีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี และยังต้องการเงินทุนใหม่ ๆ เข้ามาเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในส่วนกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วงปี 2561–2565 อยู่ที่ 3,713 ล้านบาท 4,237 ล้านบาท 5,214 ล้านบาท 4,945 ล้านบาท และ 5,093 ล้านบาท ตามลำดับ และในปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิไตรมาส 1 อยู่ที่ 1,070 ล้านบาทและไตรมาส 2 อยู่ที่ 1,200 ล้านบาท ตามลำดับ” 

นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า “เรามั่นใจว่า หุ้นกู้ “เมืองไทย แคปปิตอล” จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่แสวงหาโอกาสจากการลงทุนในธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างมั่นคง โดยเฉพาะหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+” แแนวโน้มคงที่ ขณะเดียวกัน ยังเป็นบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้วยการยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี” 

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล ได้ปฏิบัติตามหลักสากล ในการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและการกำกับดูแลกิจการ หรือ ESG MSCI Index ในระดับ AA ในกลุ่มธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค (Consumer Finance) ได้รับการจัดอันดับอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Score) อีกด้วย

ในส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ อยู่ในช่วงของการเติบโต ทำให้ต้องใช้เงินลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าไว้ว่าจะเติบโตปีละไม่ต่ำกว่า 20% และมีพอร์ตสินเชื่อถึงระดับ 200,000 ล้านบาทในปี 2569  จากสิ้นปี 2565 ที่อยู่ที่ระดับ 120,000 ล้านบาท ในส่วนของ NPL ของบริษัทฯ แม้จะปรับตัวสูงขึ้นแต่เชื่อว่าจะอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้เนื่องจากสินเชื่อของบริษัทส่วนใหญ่จะเป็นรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นรถที่ใช้งานในชีวิตประจำวัน ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้นั้น ทางบริษัทฯ ก็ได้มีการปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ปรับสูงขึ้น ซึ่งตลาดคาดว่าดอกเบี้ยนโยบายของไทยน่าจะถึงจุดสูงสุดแล้ว จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในหุ้นกู้ในช่วงเวลานี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2566 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้ 

  • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 1333
  • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่านhttps://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 819
  • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application – CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-626-7777
  • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56
  • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  โทร. 02-680-4004
  • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050
  • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02-695-5000
  • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-351-1800

หมายเหตุ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ

การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามรายละเอียดด้านล่าง

QR Download

หนังสือชี้ชวนสำหรับโครงการ หนังสือชี้ชวนสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้และการจองซื้อครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก >>  https://www.muangthaicap.com/announcement/mtc-bond6-2566/