มติชนจัดใหญ่ เวที “Talks for Thailand รัฐ ลวง ลึก” 23 ส.ค. ถลกปัญหาร้อนปท.

มติชนจัดใหญ่ เวที “Talks for Thailand รัฐ ลวง ลึก” 23 ส.ค. นี้ ถลกปัญหาร้อนประเทศ “กูรู – นักวิชาการ” ชื่อดังร่วมพรึบ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนังสือพิมพ์มติชน เปิดเวที “Talks for Thailand รัฐ ลวง ลึก” ขึ้น ในวันที่ 23 สิงหาคม เวลา 13.00-16.30 น. ที่โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ เลือกสรรวิทยากรชั้นนำระดับแถวหน้าของแต่ละปัญหามาสะท้อนภาพให้มองเห็นแบบเจาะลึก ทั้งปัญหาการเมือง ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาอำนาจไม่ยอมกระจาย ปัญหาลับ ลวง ล่อ ปัญหาความมั่นคงหลงทิศ และปัญหาความยุติธรรม วิทยากรจะร่วมฉายภาพสิ่งที่เกิดขึ้นและบั่นทอนความอดทนของคนไทย เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักและเร่งสกัดมิให้บานปลายไปมากกว่านี้

วิทยากรประกอบด้วย นายศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์ จะขึ้นพูดในหัวข้อ “การเมืองติดหล่ม” รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขึ้นอธิบายสถานการณ์ประเทศไทยที่ “เหลื่อม ล้ำ ลึก” นายกอ๋า นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ขึ้นพูดถึงปัญหา “การกระจายอำนาจ ทะลุมิติ”

จากนั้นผู้ฟังจะได้ติดตามการสะท้อนภาพของปัญหาในรูปแบบ “เวที-วาที” โดย รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก และ รศ.สุขุม นวลสกุล อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง มาเปิดปมล้วงลึกเรื่องราว “ลับ ลวง ล่อ การเมืองไทย” ปิดท้ายรายการด้วยการสัมภาษณ์พิเศษ 2 อาจารย์ระดับปูชนียบุคคล ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรชาติ บำรุงสุข คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ สะท้อนภาพ “ความมั่นคงหลงทิศ” และ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ศาตราภิชานประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ และอดีตคณบดี ชำแหละสถานการณ์ “ยุติ-ธรรม” ในเมืองไทย

มติชนจัดเวทีนี้ก็ด้วยความหวังว่า เราทุกคนน่าจะสัมผัสถึงรากเหง้าของปัญหา เสมือนได้รู้เหตุอันนำมาสู่ผลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อจะได้ช่วยกันป้องกันมิให้เหตุนี้เกิด และดับผลที่จะตามมา ผู้สนใจเข้าฟังเวที “Talks for Thailand รัฐ ลวง ลึก”

สามารถลงทะเบียนสำรองที่ได้ตามลิงก์นี้ https://bit.ly/3OOFn9M (ที่นั่งจำนวนจำกัด) และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในทุกช่องทางของเครือมติชน