กสทช จับมือ ITS จัด ITS Asia-Pacific 2023 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการศึกษาความก้าวหน้าและประเด็นท้าทายทางเทคโนโลยี

การประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 16 หรือ The 16th International Telecommunications Society Asia-Pacific Regional Conference (ITS Asia-Pacific 2023) ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ออคิด        เชอราตัน โฮเทล แอนด์ ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

สำนักงาน กสทช. โดย กสทช. รศ.ดร.ศุภัช ศุภชลาศัย กสทช. พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กสทช. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต และ กสทช. รศ. สมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ กสทช. พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน กสทช. ได้ประชุมหารือ (Closed Group Meeting) ร่วมกับประธานสมาคม International Telecommunications Society (ITS) คณะกรรมการ ITS ประจำภาคพื้นยุโรป และคณะกรรมการ ITS ประจำภูมิภาค Asia-Pacific

เพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และสมาคม ITS ในเรื่องประเด็นด้านวิชาการและการกำกับดูแลที่ท้าทาย โดยที่ประชุมฯ เห็นพ้องต้องกันในการร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (Telecom) และบรอดแคสติ้ง (Broadcasting) ผ่านการสร้าง Partnership

โดยการประชุมทางวิชาการและการประชุมระดับสูงด้านนโยบายของผู้นำองค์กรกำกับดูแล (Regulator) ทั่วโลก และยังเน้นย้ำความสำคัญของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการประชุมฯ รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงบทบาทของงานวิชาการกับหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทด้านการกำกับดูแล โดยจะเริ่มพัฒนาความร่วมมือดังกล่าวในการประชุม ITS Biennial ในเดือนมิถุนายน 2567 ที่สาธารณรัฐเกาหลี