มหาดไทย ประกาศทำสงครามกับยาเสพติด ผนึกหอการค้าฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ทรงศักดิ์ ทองศรี
ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ทรงศักดิ์ รมช.กระทรวงมหาดไทย ประกาศจุดยืน ทำสงครามกับยาเสพติด ปราบปรามให้สิ้นซากพร้อมร่วมมือหอการค้าทุกจังหวัด ในการแก้ไขและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยระหว่างการกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับรางวัล “สำเภาทอง” ประจำปี 2565 ว่า ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ผ่านพ้น ปัญหาเศรษฐกิจจากความร่วมมือของ ภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน ผ่านคณะกรรมการรัฐและเอกชนที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการร่วมกัน ส่งผลให้เศรษฐกิจแต่ละพื้นที่มีความคิดดี อยู่ดี ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมภายในประเทศ

และภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงร่วมภาคี ประกาศทำสงครามยาเสพติด ทำงานเชิงรุกผ่าน 5 กลไก 7 ภาคีเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดให้สิ้นซาก ป้องกันประเทศ บำบัดและฟื้นฟูอย่างจริงจังต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนคนไทยรอดพ้นจากปัญหายาเสพติด และขับเคลื่อนไปสู่สังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง โดยกระทรวงพร้อมให้ความร่วมมือทุกภาคส่วน ในกานปราบปรามยาเสพติด เพื่อไปสู่สังคมที่ความยั่งยืนต่อไป