กรมทางหลวง อัพเดตน้ำท่วม/ดินสไลด์ 4 จังหวัด รวม 10 แห่ง

กรมทางหลวง รายงาน สถานการณ์น้ำท่วม/ดินสไลด์ 4 จังหวัด รวม 10 แห่ง
ภาพจาก ศูนย์บริหารจัดการจราจร และอุบัติเหตุ กรมทางหลวง – HTOC

ศูนย์บริหารจัดการจราจร และอุบัติเหตุ กรมทางหลวง (ทล.) อัพเดตสถานการณ์น้ำท่วม/ดินสไลด์ ประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2565 พบทางหลวงถูกน้ำท่วม 4 จังหวัด รวมทั้งหมด 10 แห่ง

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ศูนย์บริหารจัดการจราจร และอุบัติเหตุ กรมทางหลวง-HTOC รายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยบนทางหลวง น้ำท่วม/ดินสไลด์ 4 จังหวัด รวม 10 แห่ง ประกอบด้วย

กรมทางหลวง รายงาน สถานการณ์น้ำท่วม/ดินสไลด์ 4 จังหวัด รวม 10 แห่ง
ภาพจาก ศูนย์บริหารจัดการจราจร และอุบัติเหตุ กรมทางหลวง – HTOC

การจราจรผ่านไม่ได้ 2 แห่ง

1.จ.ประจวบคิรีขันธ์ – การจราจรผ่านไม่ได้ 1 แห่ง ช่วงช้างแรก-บางสะพานน้อย ทล.3497 กม.1+572 การจราจรผ่านไม่ได้เนื่องจากฝนตกหนัก จึงทำการปิดทางเบี่ยง แนะนำทางเลี่ยงให้ใช้ทล.4 และทางหลวงชนบท ปช. 1013 แทน

2.จ.ชุมพร – การจราจรผ่านไมได้ 1 แห่ง ช่วงบ้านพละ-ปะทิว ทล. 3253 กม.31+153 ด้านซ้าย-ขวาทาง ระดับน้ำ 40 ซม. การจราจรผ่านไม่ได้เนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก และมีปริมาณน้ำล้นข้ามทางเบี่ยงจุดก่อสร้างสะพาน จนทำให้ทางเบี่ยงขาด

แนะนำให้ใช้ทางเลี่ยง ทล.3253 บริเวณ 34+300 บรรจบกับ ทล.3201 บริเวณ กม.17+000 และบรรจบกับ ทล.4 บริเวณ กม.464+500 ทล.3374 กม.41+200 ทล.3253 กม. 17+000

ทล.3374 บริเวณ กม.41+200 บรรจบกับ ทล.3253 บริเวณ กม.17+000 และบรรจบกับ ทล.4 บริเวณ กม.428+500

กรมทางหลวง รายงาน สถานการณ์น้ำท่วม/ดินสไลด์ 4 จังหวัด รวม 10 แห่ง
ภาพจาก ศูนย์บริหารจัดการจราจร และอุบัติเหตุ กรมทางหลวง – HTOC

การจราจรผ่านได้ 8 แห่ง

  1. จ.ประจวบคิรีขันธ์ – การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง
  2. จ.สุราษฎร์ธานี – การจราจรผ่านได้ 4 แห่ง
  3. จ.นครศรีธรรมราช – การจราจรผ่านได้ 2 แห่ง

ข้อมูลจาก : ศูนย์บริหารงานอุบัติภัย สำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง