โตโยต้าปรับใหญ่ ดัน “สุรศักดิ์” นั่งผู้ช่วยบริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่

โตโยต้า ปรับโครงสร้าง ดัน สุรศักดิ์ นั่งผู้ช่วยบริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยบริหารประธานคณะกรรมการบริหาร โปรโมต ศุภกร รัตนวราหะ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดูงานขายทั้งระบบ

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ประกาศปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานภายใต้การดูแลของนาย โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการประกาศแต่งตั้ง ดร.สุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ นั่งในตำแหน่ง ผู้ช่วยบริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยบริหารประธานคณะกรรมการบริหารแทน

พร้อมโปรโมต นายศุภกร รัตนวราหะ รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการขาย ขึ้นดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ EVP

ศุภกร รัตนวราหะ
ศุภกร รัตนวราหะ

และนายณัฐธร ศิริเวช นั่งตำแหน่งรักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการขาย

สำหรับการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

อนึ่ง ดร.สุรศักดิ์ สุทองวัน ก่อนหน้านี้รับผิดชอบในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสายงานการตลาดดูแลสายงานขาย ดูแลฝ่ายขายกรุงเทพฯและปริมณฑล ฝ่ายขายพื้นที่ต่างจังหวัด มีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มเติมคือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สำหรับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของ ดร.สุรศักดิ์ ครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคตและเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่องค์กรแห่งการขับเคลื่อนอย่างเต็มรูปแบบบริษัทเล็งเห็นถึงความสามารถและประสบการณ์ในกลุ่มงานการตลาดและสายงานบริหารองค์กรของด็อกเตอร์สุรศักดิ์ที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของบริษัทในช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้จึงพิจารณาเห็นสมควรมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในตำแหน่งผู้ช่วยบริหารกรรมการผู้จัดการใหญ่และ ผู้ช่วยบริหารประธานคณะกรรมการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด