ทิสโก้ เสิร์ฟกองทุนทริกเกอร์ Nasdaq-100 รับกระแสหุ้นเติบโต 6-9 ก.พ.นี้

บลจ.ทิสโก้

บลจ.ทิสโก้ เสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค ทริกเกอร์ 5M#2 รับกระแสหุ้นเติบโตน่าสนใจมีปัจจัยบวกสนับสนุน มั่นใจบริหารกองทุนถึงเป้าหมาย 10.50 บาทได้ใน 5 เดือน เปิดไอพีโอ (IPO) 6-9 ก.พ. 2566

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมาตลาดหุ้น Nasdaq ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้นกลุ่มเติบโต (Growth stock) ปรับตัวลดลงเพราะได้รับแรงกดดันจากต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นตามการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)

แต่ในปีนี้ บลจ.ทิสโก้มองว่าหุ้นกลุ่มเติบโต โดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีในดัชนี Nasdaq 100 จะพลิกกลับมาฟื้นตัวแรง เพราะอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้สหรัฐ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยกดดันราคาหุ้นเทคโนโลยีน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว และคาดการณ์ว่า Fed มีแนวโน้มหยุดขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลังเงินเฟ้อเริ่มชะลอตัวลง

นอกจากนี้ ตามสถิติที่ผ่านมา หากปีก่อนหน้าดัชนี Nasdaq 100 ปรับลงมาก ปีถัดมาดัชนีมักจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เช่น ปี 2545 ที่ดัชนี Nasdaq 100 ปรับลง -37.58% ในปีถัดมาคือปี 2546 ดัชนีฟื้นตัว +49.12% ต่อมาในปี 2551 ดัชนี Nasdaq 100 ปรับลง -41.89% แต่ในปี 2552 ดัชนีฟื้นตัวแรง +53.54% ซึ่งในปี 2565 ที่ผ่านมาดัชนี Nasdaq 100 ปรับลง -28.27% จึงมีโอกาสที่ในปี 2566 ดัชนีจะปรับขึ้นแรงเหมือนในอดีต ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

อีกทั้ง หากดูในเชิงพื้นฐานราคาหุ้นพบว่าปัจจุบันดัชนี Nasdaq 100 เทรดในระดับราคาที่ไม่สูงเกินไป โดยมีอัตราราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี ขณะที่ต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลงจากการทยอยปรับลดคนของบริษัทเทคโนโลยียังเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย

Advertisment

นายสาห์รัชกล่าวอีกว่า จากประเด็นข้างต้น บลจ.ทิสโก้มองว่าช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีในการเข้าลงทุนหุ้นเทคโนโลยีในดัชนี Nasdaq 100 จึงเปิดเสนอขายกองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส แนสแดค ทริกเกอร์ 5M#2 (TNDQT5M2) ต่อเนื่องจากกองทริกเกอร์ Nasdaq 100 กองแรกที่ถึงเป้าหมายไปในระยะเวลา 3 เดือนเศษ

โดยกองทุนมีความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco QQQ Trust, Series 1 ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แนสแดค ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งเป้าหมายเลิกโครงการเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.50 บาท/หน่วย ภายในระยะเวลา 5 เดือน เปิดเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2566 มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท

“บลจ.ทิสโก้มั่นใจว่าจะสามารถบริหารกองทุนให้หน่วยลงทุนมีมูลค่าเป็นไปตามเป้าหมายในระยะเวลาที่กำหนด เพราะปัจจัยบวกของหุ้นเทคโนโลยีมีอยู่มาก และจากสถิติก็ชี้ให้เห็นว่าปีนี้หุ้นเทคโนโลยีมีโอกาสฟื้นตัวแรง และตั้งแต่ต้นปีถึงวันที่ 30 มกราคม 2566 หุ้นเทคโนโลยีที่เคยปรับลดลงอย่าง Amazon และ Tesla ก็กลับมาฟื้นตัวแรงอีกครั้ง” นายสาห์รัชกล่าว

โดย ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 บลจ.ทิสโก้ออกกองทุนทริกเกอร์ฟันด์มาแล้วทั้งหมด 137 กองทุน (ถึงเป้าหมายในระยะเวลา 79 กองทุน และถึงเป้าหมายนอกระยะเวลาลงทุน 31 กองทุน) มีกองทุนที่อยู่ระหว่างลงทุน 7 กองทุน (ยังไม่ถึงเป้าหมายและเกินกว่ากำหนดเวลาลงทุน 6 กองทุน) และกองทุนไม่ถึงเป้าหมายและเลิกกองทุนแล้ว 20 กองทุน

Advertisment

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงระยะเวลา 5 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก การกำหนดเป้าหมาย 10.50 บาทต่อหน่วย ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน หากหน่วยลงทุนมีมูลค่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนสามารถซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยกองทุนยังคงมีเป้าหมายเลิกโครงการเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 10.50 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ เป้าหมายเลิกโครงการเป็นเป้าหมายก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน