สว.เสรีเชิญ ป.ป.ช.-กกต. ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ถกแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท

เงินดิจิทัล

นายเสรี สุวรรณภานนท์ เชิญ 3 องค์กรอิสระพิจารณานโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาท ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย แนะ กกต.วางเกณฑ์นโยบายหาเสียง-กล้าเตือนหากพบความเสี่ยง

วันที่ 25 ตุลาคม 2566 นายเสรี สุวรรณภานนท์ สว. ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เปิดเผยถึงผลการประชุมกมธ.เมื่อวันที่ 24 ต.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งพิจารณานโยบายแจกเงินดิจิทัลวอลเลต 10,000 บาท ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทย

ซึ่งเชิญองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญมาตรา 245 มาหารือ มีทั้ง 3 หน่วยงาน คือ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน, สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ​ได้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีรายละเอียดคือ ส่วนของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินนั้น แจ้งว่าอยู่ระหว่างการติดตามการดำเนินนโยบายดังกล่าวของรัฐบาล โดยรวบรวมความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และรอฟังความชัดเจนของการดำเนินนโยบายว่าจะเกิดความเสียหายต่อการเงินการคลังหรือผิดกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเป็นเพียงขั้นเตรียมการ

นายเสรีกล่าวด้วยว่า ส่วน ป.ป.ช.มีผู้อำนวยการของสำนักงานที่รับผิดชอบโดยตรงมาชี้แจง โดยแจ้งว่าอยู่ระหว่างการติดตามรายละเอียด ขณะที่ กกต.ส่งรองเลขาธิการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง ซึ่ง กมธ.ให้ข้อสังเกตต่อการนำเสนอนโยบายของพรรคการเมืองช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่เสนออีกอย่าง แต่ทำไม่ได้หรือทำอีกอย่างที่ขาดหลักเกณฑ์และกรอบ

นายเสรีระบุว่า ตัวแทน กกต.ยอมรับว่ามีปัญหา เนื่องจากแต่ละพรรคการเมืองเสนอนโยบายมามาก โดยระบุหลักว่าใช้งบประมาณแผ่นดิน ซึ่งกว้างขวางเกินไป ดังนั้น กกต.จะพิจารณาแนวทางบริหารจัดการ ที่มีหลักเกณฑ์และรายละเอียด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา

“กมธ.ได้คุยกับ กกต. มองว่ารายละเอียดนโยบายของพรรคการเมืองที่เสนอ หากพบว่าเป็นนโยบายที่สุ่มเสี่ยงเกินไป ควรตักเตือนพรรคการเมือง เพราะไม่เช่นนั้นกฎหมายที่กำหนดไว้บังคับจะเป็นหมัน” นายเสรีกล่าว

เมื่อถามว่าการประชุม กมธ.เรื่องดังกล่าวถือว่าส่งสัญญาณอะไรไปยังรัฐบาล นายเสรีกล่าวว่า เพื่อต้องการให้รัฐบาลระมัดระวัง ทำงานอย่างรอบคอบ และไม่ทำนโยบายที่ทำให้เกิดความเสียหาย เพราะมีองค์กรต่าง ๆ คอยตรวจสอบอยู่