พาณิชย์ จับมือ สคบ.ตรวจเข้มชุดสังฆทาน ไทยธรรม

นายอุดม ศรีสมทรง

กรมการค้าภายใน ร่วมกับ สคบ. ตรวจสอบราคาสังฆทาน ไทยธรรม ก่อนวันมาฆบูชา 24 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ ย้ำห้ามเอาเปรียบประชาชน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า วันมาฆบูชา (24 ก.พ. 67) พุทธศาสนิกชนชาวไทยนิยมเข้าวัดทำบุญตามประเพณี อธิบดีกรมการค้าภายในจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจกรมการค้าภายในออกตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายชุดสังฆทาน ไทยธรรม และการปฏิบัติตามกฎหมาย ของผู้ประกอบการร้านสังฆภัณฑ์ทั่วไป และห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ

เพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 67 ที่ผ่านมา ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ สคบ.ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านสังฆภัณฑ์ บริเวณเสาชิงช้า เขตพระนคร ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายชุดสังฆทาน ไทยธรรมที่สำคัญ พบว่าผู้ค้าให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการแสดงราคาจำหน่ายชุดสังฆทาน ไทยธรรม รวมทั้งรายละเอียดของสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทาน ไทยธรรม เพื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า ยังไม่พบพฤติกรรมการจำหน่ายสินค้าที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค

นายอุดม ศรีสมทรง

เสื้อเหลือง

นอกจากนี้ ยังได้นำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจตรวจสอบสถานการณ์การจำหน่ายเสื้อเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ บริเวณตลาดพาหุรัด ของเขตพระนคร  ซึ่งพบว่าราคาจำหน่ายเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ตัวละ 199-290 บาท ขึ้นอยู่กับขนาด คุณภาพของเนื้อผ้า และรูปแบบการตัดเย็บ

กรมจะส่งเจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามทั้งด้านราคาและปริมาณสินค้าอย่างต่อเนื่องทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังได้สั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดด้วย เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาศจำหน่ายสินค้าในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค จึงขอย้ำเตือนผู้ประกอบการร้านค้าทั่วไป และที่จำหน่ายในระบบออนไลน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

หากพบว่าผู้ประกอบการรายใดไม่แสดงราคาสินค้าหรือค่าบริการ ต้องระวางโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากจำหน่ายสินค้าหรือบริการในราคาสูงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ต้องระวางโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หากพบเห็นการจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าหรือบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569 กรมการค้าภายใน หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวด

ชุดสังฆทาน ไทยธรรม