IRPC ช่วยกู้ชายหาดแม่รำพึง ส่งเรือเข้าวางทุ่นกักคราบน้ำมัน

น้ำมันรั่ว

SPRC รับการสนับสนุนจาก บมจ. ไออาร์พีซี ใช้เรือเข้าช่วยวางทุ่นกักน้ำมัน (boom) เพื่อกักคราบน้ำมันไว้บริเวณชายหาดแม่รำพึง ย้ำจะดำเนินการอย่างสุดความสามารถเพื่อขจัดคราบน้ำมันให้ได้มากที่สุด

วันที่ 29 มกราคม 2565 ตามที่บริษัทฯ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) SPRC
แจ้งเหตุน้ำมันดิบรั่วบริเวณทุ่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเล หรือจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเล (SPM) ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งท่าเรือมาบตาพุดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 20 กิโลเมตร เมื่อเวลา 21.06 น. ของวันที่ 25 มกราคม 2565 บริษัทฯ ขอรายงานความคืบหน้าว่า ในวันนี้บริษัทฯ ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ ภายใต้การบัญชาการของ ศูนย์อำนวยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน กองทัพเรือ (ศอปน.ทร.)

1. ได้มีการใช้เรือและเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือภาคที่ 1 ทำการฉีดพ่นน้ำยาขจัดคราบน้ำมัน

               

2. บริษัท Oil Spill Response Limited (OSRL) ได้ส่งเครื่องบิน C-130 บินสำรวจพื้นที่พบคราบฟิล์มน้ำมันบาง ๆ

3. ได้มีการใช้เรือในการวางทุ่นกักน้ำมัน (boom) เพื่อกักคราบน้ำมันไว้บริเวณชายหาดแม่รำพึง และได้รับการสนับสนุนจาก บมจ. ไออาร์พีซี ในการใช้ทุ่นกักน้ำมัน (boom) เพื่อกักคราบน้ำมันบริเวณแนวชายหาดของ บมจ. ไออาร์พีซี

4. ได้รับความร่วมมือจากชุมชนประมงชายฝั่งในการออกเรือสำรวจพื้นที่ชายฝั่ง

5. ได้รับความร่วมมือจากกองทัพเรือและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการจัดบุคลากรเพื่อเฝ้าระวังและสำรวจตามแนวชายฝั่งบริเวณชายหาดแม่รำพึงจนถึงเขาแหลมหญ้า

ทั้งนี้ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถขจัดคราบน้ำมันไปได้มาก ทีมสำรวจตามแนวชายฝั่งได้รายงานว่าในขณะนี้ยังไม่พบคราบน้ำมันบริเวณชายหาด ทั้งนี้บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างสุดความสามารถเพื่อขจัดคราบน้ำมันให้ได้มากที่สุด รวดเร็วที่สุด และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการประกอบอาชีพประมงชายฝั่งน้อยที่สุด

สำหรับการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมัน บริษัทฯ ยังสามารถเดินเครื่องด้วยความปลอดภัย หากมีความคืบหน้า บริษัทฯ จะรายงานสถานการณ์ให้ทราบ