บทบรรณาธิการ : ของขวัญปีใหม่ แก้ปัญหาเก่า

ของขวัญ
คอลัมน์ : บทบรรณาธิการ

เข้าโค้งสุดท้ายของปี 2565 มาตรการของขวัญปีใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาล ผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีในที่สุด ตอกย้ำว่าเศรษฐกิจของประเทศยังคงต้องอาศัยงบประมาณจากภาษีเข้ามาหมุนเวียนเพื่อตั้งต้นปี 2566 ไปในทิศทางบวก

เช่น มาตรการช้อปดีมีคืน, มาตรการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 5, มาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับผู้มีรายได้น้อย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มเปราะบาง ไปจนถึงมาตรการจากสถาบันการเงินของรัฐ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน เพื่อประคองเศรษฐกิจและแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนที่ดำเนินมาหลายปี

สำหรับการท่องเที่ยวที่เป็นภาคแห่งความหวังและเป็นแรงส่งสำคัญทางเศรษฐกิจสำหรับปีใหม่ มีการบ้านชิ้นใหญ่ที่ตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาไทยในปี 2566 เพิ่มเป็น 22 ล้านคน และทำรายได้ให้แตะ 3 ล้านล้านบาท

               

การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวหมายถึงการที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคจากปัจจัยเสี่ยงภายนอก ด้านเศรษฐกิจโดยรวมของโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวมากกว่าที่คาด และยังผูกโยงอยู่กับปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ สงครามและความขัดแย้ง นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายใน เป็นเรื่องเศรษฐกิจไปจนถึงการขาดแคลนแรงงานในภาคบริการที่ยังไม่กลับมาเต็มที่ ไปจนถึงการปรับตัวเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ

เรื่องใกล้ตัวประชาชนและน่ากังวลไปถึงรัฐบาลคือค่าไฟฟ้าที่จะปรับตัวสูงขึ้นในงวดต่อไปของปีหน้า เพราะจะมีผลต่อต้นทุนการผลิตและราคาสินค้า ซึ่งจะเป็นตัวเร่งอัตราเงินเฟ้อได้ในที่สุด แม้ว่าการประเมินของธนาคารแห่งประเทศไทย อัตราเงินเฟ้อในปี 2566 น่าจะลดลงมาอยู่ที่ 3% ทั่วไป หลังจากปี 2565 คาดว่าโดยรวมอยู่ที่ 6.3% และผ่านจุดพีกมาแล้วในไตรมาส 3

แต่สิ่งที่แบงก์ชาติเตือนเรื่องราคาพลังงาน คือการส่งผ่านต้นทุนที่สูงของปี 2565 ยังส่งผ่านไปไม่หมด และทำให้ภาครัฐยังคงอุดหนุนด้านพลังงานมาโดยตลอด

ปัจจัยสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐยังไม่ได้ระบุมากในตอนนี้ คือปัจจัยทางการเมือง ซึ่งคาดหมายว่าไทยจะมีการเลือกตั้งในปี 2566 และไม่ควรเกิดเส้นทางออกนอกลู่ประชาธิปไตยอีก ประเด็นนี้รัฐบาลควรต้องแสดงท่าทีให้แน่ชัด

และให้ความมั่นใจได้ว่า ปี 2566 จะเป็นปีแห่งการฟื้นฟูกลไกและระบอบประชาธิปไตยอย่างเต็มที่ พร้อมขจัดหรือลดทอนอุปสรรคมากมาย ทั้งการคงอยู่ของวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง และเงื่อนไขทางรัฐธรรมนูญที่ติดขัดและแก้ไขยาก ของขวัญชิ้นนี้คือของขวัญสำคัญสำหรับปีใหม่เช่นกัน