ประกันสังคม เปิดจำนวน สิทธิประโยชน์ ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40

ประกันสังคม เปิดตัวเลขผู้ประกันตนและสิทธิประโยชน์ มาตรา 33-39-40 เดือนกรกฎาคม 2565 

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยตัวเลขผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และ มาตรา 40 ณ เดือนกรกฎาคม 2565 รวมทั้งสิ้น 24,069,542 ราย โดยแบ่งผู้ประกันตนตามมาตรา ดังนี้

 • ผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 11,341,108 ราย
 • ผู้ประกันตน มาตรา 39 จำนวน 1,901,485 ราย
 • ผู้ประกันตน มาตรา 40 จำนวน 10,826,949 ราย

สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน 3 ประเภท

ผู้ประกันตน มาตรา 33 คือ ผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้าง ทำงานในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง ได้รับสิทธิประโยชน์ใน 7 กรณี

 1. ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 2. คลอดบุตร
 3. ทุพพลภาพ
 4. ตาย
 5. สงเคราะห์บุตร
 6. ชราภาพ
 7. ว่างงาน

ผู้ประกันตน มาตรา 39 คือ ผู้ประกันตนที่เคยอยู่ในมาตรา 33 มาก่อน ส่งเงินสบทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน ได้รับสิทธิปรธโยชน์ใน 6 กรณี

 1. ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 2. คลอดบุตร
 3. ทุพพลภาพ
 4. ตาย
 5. สงเคราะห์บุตร
 6. ชราภาพ

ผู้ประกันตน มาตรา 40 คือ ผู้ประกันตนที่ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบ ได้รับสิทธิประโยชน์ใน 3-5 กรณี ขึ้นกับทางเลือกการจ่ายเงินสบทบที่เลือกไว้ ได้แก่

 • ทางเลือกที่ 1 (จ่ายเงินสมทบเดือนละ 70 บาท) ได้รับสิทธิประโยชน์ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และตาย
 • ทางเลือกที่ 2 (จ่ายเงินสมทบเดือนละ 100 บาท) ได้รับสิทธิประโยชน์ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และชราภาพ
 • ทางเลือกที่ 3 (จ่ายเงินสมทบเดือนละ 300 บาท) ได้รับสิทธิประโยชน์ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และการสงเคราะห์บุตร

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง