“ผู้นำ” กับ “Empathy”

ผู้นำ
คอลัมน์ : HR CORNER 
ผู้เขียน : พิชญ์พจี สายเชื้อ

ผู้อ่านคงคุ้นเคยกับคำว่า “empathy” อยู่บ้าง เนื่องจากคำนี้ถือเป็นคำฮิตสำหรับผู้นำในองค์กรเลยทีเดียว วันนี้เราจะมาคุยกันว่าสำคัญอย่างไร ทำไมผู้นำต้องมี เริ่มจาก empathy คืออะไร ?

“empathy” แปลง่ายและตรงความหมายที่สุด คือ ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น โดยการที่ “เราเอาใจเขา (หรือคนอื่น) มาใส่ใจเรา” พยายามเข้าใจคนอื่นว่าทำไมเขาคิดอย่างนี้ ทำอย่างนี้ เพื่อจะได้เกิดความเห็นอกเห็นใจ และนำไปสู่การกระทำที่เหมาะสม

ต่อไปมาดูว่าทำไม “empathy” จึงสำคัญต่อผู้นำ และองค์กร ผลการวิจัยโดย Catalyst พบว่าการมีผู้นำที่มี empathy นั้นมีผลอย่างมากต่อพนักงานและองค์กร เช่นในเรื่อง

               

1) innovation ผลการวิจัยพบว่าเมื่อผู้นำในองค์กรมี empathy จะทำให้พนักงานมี innovation 61% เทียบกับองค์กรที่ผู้นำไม่มี empathy ที่มีเพียง 13% เท่านั้น

2) ความผูกพันในองค์กร พนักงานในองค์กรที่มีผู้นำที่มี empathy จะมีความผูกพัน 76% เทียบกับพนักงานในองค์กรที่ผู้นำไม่มี empathy ที่มีความผูกพันแค่ 32% เท่านั้น

3) inclusivity องค์กรที่ผู้นำมี empathy จะมี inclusivity 50% เมื่อเทียบกับ 17% ขององค์กรที่ผู้นำไม่มี empathy

นอกจากนี้ มีบทความจาก Forbes ได้สรุปผลที่เกิดต่อธุรกิจจากการมีผู้นำที่มี empathy ไว้น่าสนใจดังนี้

1) ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้นำและพนักงาน empathy เหมือนเป็น “กาวใจ” ระหว่าง 2 ฝ่าย ทั้ง 2 ฝ่ายต้องมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน จึงจะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้ด้วยดี การที่ 2 ฝ่ายเห็นอกเห็นใจกันจะเกิดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ “ความไว้วางใจ หรือ trust”

ทุกท่านคงเห็นด้วยว่าองค์กรที่ดี มีความก้าวหน้า ผู้นำ และพนักงานต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน มีตัวอย่างมากมายขององค์กรที่ขาดความไม่ไว้วางใจ และไปไม่รอด (กรณีศึกษาที่โด่งดังคือเคสบริษัทยาชื่อดัง Theranos ที่มีคนนำมาสร้างหนังใน Netflix)

2) บทบาทของ empathy ต่อธุรกิจ บทบาทที่สำคัญของ empathy ในองค์กร คือองค์กรที่มี empathy จะช่วยในการขับเคลื่อนพนักงาน วัฒนธรรมองค์กร ประสิทธิภาพในการทำงาน และการดำเนินการอื่น ๆ ให้ดีขึ้นได้

เรื่องนี้มองง่ายที่สุดคือ เมื่อเรามีผู้นำที่มี empathy มีหัวหน้าที่มี empathy ก็จะทำให้พนักงานมีความรู้สึกที่ดี มีความผูกพันต่อองค์กรและสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีได้ เพราะเขามีความรู้สึกว่า หัวหน้าเข้าใจและเห็นอกเห็นใจเขา

ในทางกลับกัน ถ้าผู้นำและหัวหน้างานไม่มี empathy ย่อมส่งผลให้พนักงานมีความรู้สึกท้อถอยในการทำงาน (เพราะหัวหน้าไม่เข้าใจ เอาแต่สั่ง) และสุดท้าย ก็ไม่เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน และลาออกไปในที่สุด

สิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะพัฒนาให้คนมี empathy ได้มั้ยอย่างไร ?

ส่วนตัวคิดว่า “เราสร้างความตระหนักในเรื่อง empathy ได้” และเมื่อเกิดความตระหนัก เราจะสามารถพัฒนาตนเองให้มี empathy มากขึ้นได้แน่นอน มีเคล็ดลับง่าย ๆ แต่น่าสนใจและทำได้จริงมาฝากค่ะ (จาก gethppy.com)

1) ฟังโดยไม่ขัด

2) ยิ้มเสมอเวลาทำงาน

3) หมั่นชม

4) จำชื่อเพื่อนร่วมงานให้ได้ เรียกชื่อเขาทุกครั้ง

5) ถามความเห็นผู้อื่นเสมอ

6) พยายามอ่านภาษากายให้ออก

7) อย่าทำหลายอย่างในเวลาเดียวกัน

8) รับรู้และชื่นชมความเห็นผู้อื่นด้วย

9) ให้กำลังใจและสนับสนุนผู้อื่นตลอดเวลา

10) อดทน อย่าแสดงออกโดยการโวยวาย

11) เปิดเผยตัวตน ไม่อายจุดอ่อนตัวเอง

12) มีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนแผนได้

13) ถามคำถามเสมอ (เพราะทำให้เราเข้าใจ)

ขออนุญาตฝากไว้ค่ะ ค่อย ๆ ทำทีละข้อสองข้อ และในที่สุดท่านจะสามารถทำได้ดีเอง ผู้เขียนก็พยายามอยู่ค่ะ ทำได้ไม่หมดเหมือนกัน แต่พยายามเพราะรู้ดีว่า empathy เป็นสิ่งจำเป็นจริง ๆ ในการเป็นผู้นำที่ดี ขอให้โชคดีทุกท่านค่ะ