“EA” ยกระดับโซลาร์ฟาร์ม ปลูกผักใต้แผงส่งออกนอก

การที่อยู่ในแวดวงพลังงานทดแทนกว่า 10 ปี สำหรับบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA จนถึงวันนี้ยังมุ่งหน้าผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสะท้อนถึงจุดยืนในการทำธุรกิจ ด้วยนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และผลิตไฟฟ้าเข้าระบบเพื่อรองรับความต้องการใช้ภายในประเทศ

ดังนั้น หากมองยาวไปถึงอนาคต การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติอาจต้องลดสัดส่วนลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซที่ผลิตจากแหล่งในพื้นที่อ่าวไทยที่จะรองรับความต้องการในการใช้ได้เพียง 30 ปีข้างหน้าเท่านั้น หากไม่มีการสำรวจหรือขุดเจาะเพิ่มเติม แต่กระนั้นในสถานการณ์ดังกล่าวกลับทำให้ธุรกิจพลังงานทดแทนกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและพลังน้ำ

“อมร ทรัพย์ทวีกุล” รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) EA กล่าวว่า ในปัจจุบันบริษัทมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมกำลังผลิต 90 เมกะวัตต์ ที่ขายไฟฟ้าเข้าระบบ รูปแบบของแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งด้วยระบบการปรับหมุนแผงตามทิศทางของแสง ซึ่งโครงการนี้ถือว่ามีขนาดกำลังผลิตที่ใหญ่สุดในภูมิภาคอาเซียน บนเนื้อที่กว่า 2,354 ไร่ มีแผงโซลาร์เซลล์รวมกันทั้งสิ้น 420,000 แผง สามารถผลิตไฟฟ้ารองรับการใช้ได้ถึง 60,000 ครัวเรือนนอกจากนั้นบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ยังผลักดันพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดลำปาง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมด้านการเกษตรให้กับคนในชุมชนตามความเหมาะสม รวมถึงยังมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมทักษะ สร้างอาชีพให้กับเกษตรกร เช่น การปลูกผักไร้ดิน

“เพราะโมเดลนี้น่าจะขยายไปยังพื้นที่อื่น ๆ ที่มีโครงการโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ เช่น ในจังหวัดลพบุรี ลำปาง โดยโมเดลปลูกผักภายใต้แผงโซลาร์เซลล์ที่ดำเนินการไปแล้ว คือ พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และพิษณุโลก ซึ่งมีการจำหน่ายผักไปยังทั่วประเทศ รวมถึงส่งออกไปต่างประเทศเพื่อสร้างรายได้ เสริมอาชีพแก่ชุมชน เพราะผักที่ปลูกในพื้นที่จะอยู่ใต้แผงโซลาร์เซลล์ เพื่อใช้พื้นที่ทำประโยชน์จากพื้นที่คุ้มค่ามากที่สุด หากมีการพัฒนาเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวจะมีการสร้างอาชีพ มีรายได้หมุนเวียนในพื้นที่นั้น ๆ อีกทางหนึ่งด้วย”

นอกเหนือจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ยังมีธุรกิจผลิต “แบตเตอรี่” energy storage system ระบบกักเก็บพลังงาน ซึ่งธุรกิจนี้จะยิ่งช่วยลดต้นทุนและสามารถกักเก็บพลังงานเอาไว้ โดยบริษัทเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้าภายใต้รุ่น “MINE Mobility” ตามเป้าหมายของบริษัท


เนื่องจากพลังงานบริสุทธิ์ต้องการผลักดันให้มีการใช้พลังงานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยอยู่ภายใต้มาตรฐานสากล รวมถึงความรับผิดชอบในคุณภาพชีวิตของแหล่งชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่โรงไฟฟ้า ที่ควรมีความสอดคล้องทั้งในภาคธุรกิจ และภาคการเกษตรที่อิงกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปลูกฝังการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามากที่สุด

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ