อเด็คโก้ แนะผู้บริหาร ด้วย สูตร 3 เก่ง สร้างคนอนาคต

ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย (ซ้าย) แอชลีย์ อัลค็อก ผู้อำนวยการส่วนงานธุรกิจ ฝ่ายสรรหาพนักงานประจำ บริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย (ขวา)
ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย (ซ้าย) แอชลีย์ อัลค็อก ผู้อำนวยการส่วนงานธุรกิจ ฝ่ายสรรหาพนักงานประจำ บริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย (ขวา)

ต้องยอมรับว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่เพียงทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอยู่ในภาวะถดถอย หากยังทำให้หลายองค์กรทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยต่างต้องปรับตัวเช่นกัน

บางองค์กรมองไปถึงการปรับโครงสร้างการทำงานในอนาคต เพราะสภาวะการทำงานที่เป็นอยู่ต่างไม่เอื้อต่อสภาพการทำงานในปัจจุบัน

ผลเช่นนี้ จึงทำให้ กลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย จึงออกมาแนะนำองค์กรต่าง ๆ ให้เตรียมความพร้อมต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต

“ธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย บอกว่า จากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินสภาพเศรษฐกิจไทยว่ามีแนวโน้มสูงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย ติดลบ 2 ไตรมาสติดต่อกัน และเสี่ยงที่จะถดถอยถึง 2 ปีซ้อน

“ขณะที่ตลาดแรงงานเองก็อยู่ในสภาวะเปราะบาง แม้จะมีจำนวนคนว่างงานล้นตลาด คนตกงานเดือนละเกือบแสนคนในไตรมาส 2 แต่ในภาพรวมยังขาดแรงงานที่มีทักษะหลากหลาย และเป็นที่ต้องการของตลาด จึงทำให้คนเก่งที่มีความสามารถรอบด้านถูกแย่งตัวกันมากขึ้น”

“โดยเฉพาะตำแหน่งที่ต้องเข้ามาเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการ หรือผู้บริหารระดับสูง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณเตือนสำคัญสำหรับองค์กรในการเร่งเตรียมความพร้อมเรื่องคนเพื่อรับมือกับความท้าทายที่รออยู่”

Advertisement

“ดังนั้น องค์กรต่าง ๆ ควรเร่งเตรียมพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล ด้วยสูตร 3 เก่ง คือ รักษาคนเก่ง, ให้โอกาสคนเก่ง และพัฒนาคนให้เก่ง”

“พร้อมยกระดับภาวะผู้นำให้กับผู้บริหารในองค์กรสรรหาผู้นำที่มีทักษะรอบด้าน เพื่อฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจถดถอยในไตรมาสหลัง เพราะสถานการณ์แบบนี้ สิ่งที่องค์กรต้องพยายามประคับประคองไปให้ได้คือการรักษาพนักงานเก่ง ๆ ไม่ให้หลุดมือ เพราะพวกเขาจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการทำงาน และสร้างรายได้ให้กับองค์กร”

“ธิดารัตน์” กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันก็ต้องเร่งสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อความคิดคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อให้โอกาสคนเก่งได้มีส่วนร่วมคิดค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ

“ที่สำคัญ องค์กรไม่ควรตัดงบฯ training ทิ้งไป โดยมองว่าเป็นรายจ่ายที่ไม่จำเป็น แต่ควรพิจารณาถึงทางเลือกที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เช่น การเลือกคอร์สอบรมที่ราคาคุ้มค่า การจัดกิจกรรมให้พนักงานแชร์ความรู้กันในองค์กร เพราะในเวลานี้องค์กรยังจำเป็นที่จะต้องพัฒนาทักษะพนักงานให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน”

Advertisement

“โดยเฉพาะ growth mindset และทักษะดิจิทัล ที่จากการสำรวจของเราในหมู่ผู้บริหาร และคนทำงานด้าน HR โหวตว่าเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคนี้มากที่สุด การบริหารงานในยุคนี้ CEO อาจจำเป็นต้องฟัง HR มากขึ้นให้เขาเป็นเพื่อนคู่คิดในการตัดสินใจ เพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลของเราให้พร้อมกับศึกใหญ่ที่กำลังจะมาถึง”

“แอชลีย์ อัลค็อก” ผู้อำนวยการส่วนงานธุรกิจ ฝ่ายสรรหาพนักงานประจำ บริษัท อเด็คโก้ ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า จากรายงาน Leadership Recruitment Trends 2022 ของ Adecco พบว่าเทรนด์การสรรหาผู้บริหารมีการเปลี่ยนแปลงไป เราเห็นแนวโน้มจากลูกค้าของเราที่ต้องการผู้นำที่มีทักษะรอบด้านมากขึ้น

“ทั้งยังต้องการคนที่มีความคิดที่เปิดกว้างในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถบริหารแบบเน้นการมีส่วนร่วม (inclusive leadership) เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้องค์กร โดยเฉพาะในแง่ของการดึงดูดทาเลนต์ เราพบว่าหลายองค์กรประสบกับข้อจำกัดทางการเงิน ทำให้บางรายไม่สามารถเสนอเงินเดือนที่ดึงดูดใจผู้สมัคร”

“ขณะที่การจ้าง expat ก็ต้องเจอกับปัญหาค่าใช้จ่ายการกักตัวในการเดินทางเข้าประเทศ ที่เพิ่มขึ้นตกรายละหลักแสนบาท ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการดึงดูดคนเก่งเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ดังนั้น เพื่อรับมือกับปัญหานี้องค์กรจึงควรหันมาโฟกัสที่การทำ employer branding มากขึ้น เพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ และค่านิยมขององค์กรให้ดึงดูดคนที่มีแพสชั่นตรงกันเข้ามาร่วมงาน”

“เพื่อให้โอกาสคนอายุน้อยที่มีฝีมือเข้ามาทำในตำแหน่งสูง ขณะเดียวกันก็เพื่อขยายโอกาสในการสรรหา และเริ่มคิดถึงสิทธิประโยชน์ทดแทนใหม่ ๆ เช่น ความก้าวหน้าในอาชีพแบบ fast-track การมอบหุ้นให้กับพนักงาน สวัสดิการบ้านและที่อยู่อาศัย รวมถึงข้อเสนอการทำงานแบบยืดหยุ่น ซึ่งเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจ และไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น การ work from home หรือการเลือกเวลาเข้างานได้ด้วยตนเอง”

“แอชลีย์ อัลค็อก” กล่าวต่อว่า นอกจากการสรรหาผู้บริหารที่มีคุณภาพ องค์กรเองก็ต้องไม่ลืมที่จะพัฒนาภาวะผู้นำให้กับหัวหน้าทีมผู้จัดการและผู้บริหารในองค์กร โดยเน้นเสริมสร้างคุณสมบัติผู้นำที่จะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใน 7 หมวด ได้แก่ การสร้าง outward mindset, การเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ, แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต, ทักษะการสื่อสาร

“ทักษะการบริหารจัดการอารมณ์, ทักษะการคิดพลิกแพลงแก้ไขปัญหา และทักษะการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้นำในยุคนี้ ซึ่งอเด็คโก้มีบริการที่พร้อมช่วยเหลือ และให้คำปรึกษาองค์กรทั้งการสรรหาผู้บริหาร และหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำที่เรามีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกว่า 30 ปี”

จึงเชื่อแน่ว่า น่าจะเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ทำให้หลายองค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน