เช็กสิทธิ SME รับเงิน 3,000 บาท 3 เดือน ต่อจำนวนลูกจ้าง ฟื้นฟูหลังโควิด

เงินเยียวยา-ประกันสังคม

นายจ้างบริษัท SME สามารถตรวจสอบสิทธิรับเงินอุดหนุน 3,000 บาท ต่อลูกจ้างไทย 1 คน สูงสุด 200 คน รับสูงสุดเดือนละ 6 แสนบาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ได้หลังลงทะเบียน 5 วันทำการ รีบยื่นก่อน 20 พ.ย.นี้

หลังจากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 อนุมัติกรอบวงเงิน 37,521.69 ล้านบาท สำหรับโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs โดยให้ทางกระทรวงแรงงานเป็นฝ่ายดูแลรับเรื่องลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

โครงการมีวัตถุประสงค์รักษาระดับการจ้างงานและส่งเสริมการจ้างงานใหม่ และสร้างสภาพคล่องให้นายจ้าง/สถานประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถฟื้นฟูกิจการสร้างความแข็งแรงของธุรกิจ พร้อมรับการเปิดประเทศที่จะมีขึ้นเร็ว ๆ นี้ โดยรัฐบาลจะโอนเงินให้นายจ้างในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้การจ่ายเงินให้นายจ้างในอัตรา 3,000 บาทต่อเดือน ต่อลูกจ้าง 1 คน จำนวนลูกจ้างสูงสุด 200 คน เท่ากับว่านายจ้างจะได้รับเงินสูงสุดถึง 6 แสนบาทต่อเดือนตามมาตรการนี้

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน

 • เป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 สถานะ active
 • มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564
 • นายจ้างต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ระหว่างเข้าร่วมโครงการ (หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น
 • กรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 5
 • นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง

วิธีการลงทะเบียนและเอกสารที่ต้องเตรียมมีดังนี้

 • ลงทะเบียนทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th
 • แนบไฟล์รูปภาพ (.jpg หรือ .png ขนาดแต่ละไฟล์ไม่เกิด 2MB) ของสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร, สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์ (นิติบุคคล)/สำเนาบัตรประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา)
 • กรณีมอบอำนาจแนบไฟล์รูปภาพของสำเนาหนังสือมอบอำนาจ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ

เช็กสิทธิและรับเงินได้เมื่อไหร่ ?

สามารถตรวจสอบผลการอนุมัติได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม-20 พฤศจิกายน 2564 (หลังลงทะเบียน 5 วันทำการ)

กรณีได้รับสิทธิตามเงื่อนไขและไม่ได้อยู่ในกลุ่มทบทวนสิทธิ จะได้รับเงินอุดหนุนทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน คือ 30 พฤศจิกายน 2564, 30 ธันวาคม 2564 และ 31 มกราคม 2565

ความคืบหน้าหลังจากเปิดลงทะเบียน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตั้งเป้าโครงการนี้ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ได้ถึง 394,621 แห่ง เพื่ออุดหนุนค่าจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33 สัญชาติไทยได้ 4,034,590 คน ส่งเสริมการจ้างงานใหม่ในเดือนที่ 2 และ 3 สูงสุด 201,730 ราย เป็นเงิน 1,210,380,000 บาท รวมงบประมาณที่จะช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ทั้งสิ้น 37,521,690,000 บาท

ข้อมูลผู้ลงทะเบียนวันแรก (ณ วันที่ 20 ตุลาคม เวลา 17.00 น.) มียอดรวมสถานประกอบการได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการแล้ว 5,091 ราย จำนวนลูกจ้างคนไทยที่ได้รับสิทธิ 123,847 คน

ข้อมูลผู้ลงทะเบียนวันนแรก (ณ วันที่ 20 ตุลาคม เวลา 17.00 น.) มียอดรวมสถานประกอบการได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการแล้ว 5,091 ราย จำนวนลูกจ้างคนไทยที่ได้รับสิทธิ 123,847 คน แบ่งเป็นดังนี้

 • กิจการในพื้นที่ กทม. 2,231 ราย จำนวนลูกจ้างคนไทยได้รับสิทธิ 53,548 คน
 • กิจการในปริมณฑล 1,101 ราย จำนวนลูกจ้างคนไทยได้รับสิทธิ 29,218 คน
 • กิจการในภาคกลาง 687 ราย จำนวนลูกจ้างคนไทยได้รับสิทธิ 18,247 คน
 • กิจการในภาคใต้ 454 ราย จำนวนลูกจ้างคนไทยได้รับสิทธิ 8,799 คน
 • กิจการในภาคเหนือ 365 ราย จำนวนลูกจ้างคนไทยได้รับสิทธิ 6,975 คน
 • กิจการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 253 ราย จำนวนลูกจ้างคนไทยได้รับสิทธิ 7,060 คน

ผู้สนใจที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ