วันหยุด 2565 กระทรวงแรงงาน ขอนายจ้างกำหนดวันหยุดเพิ่มเติมให้ลูกจ้าง

แรงงานขอนายจ้างเพิ่มวันหยุด
ภาพโดย Siriwat E. จาก Pixabay

กระทรวงแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการกำหนดวันหยุดเพิ่มเติมให้ลูกจ้างเป็นกรณีพิเศษ ให้สอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และเศรษฐกิจในภาพรวม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 รับทราบภาพรวมวันหยุดราชการ ประจำปี 2565 จำนวน 19 วัน และเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 จำนวน 4 วัน

ได้แก่ (1) วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 (2) วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 (3) วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 และ (4) วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 นั้น เพื่อให้การกำหนดวันหยุดตามประเพณีของนายจ้างภาคเอกชนประจำปี 2565 มีความสอดคล้องกับมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งกำหนดให้นายจ้างกำหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ โดยกำหนดจากวันหยุดราชการประจำปี วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น

นายจ้างก็สามารถนำวันหยุดราชการประจำปี 2565 ทั้ง 19 วัน ดังกล่าว ไปเป็นแนวทางในการกำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565 เพื่อให้ลูกจ้างได้หยุดไปร่วมประเพณีรวมทั้งวางแผนการดำเนินชีวิตของตนเองและครอบครัวให้สอดคล้องกับการทำงานได้อย่างเหมาะสมนายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการภาคเอกชน กำหนดให้วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 และวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เป็นวันหยุดเพิ่มเติมให้ลูกจ้างเป็นกรณีพิเศษ

เพื่อให้ลูกจ้างได้มีวันหยุดต่อเนื่องและสามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวต่างจังหวัด เพื่อสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างด้วย หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 พื้นที่ หรือสายด่วน 1506 กด 3


 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ