มนุษย์ทองคำปี’65 สายงานเทค-ดิจิทัล-บล็อกเชนค่าตัวพุ่ง

Photo by Hunters Rrace/Unsplash

โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ที่ปรึกษาด้านการจัดหางานสำหรับตำแหน่งงานระดับกลางจนถึงระดับสูงเปิดผลสำรวจเงินเดือนและเทรนด์การจ้างงานปี 2565 ซึ่งทำการสำรวจคนไทยกว่า 280 คน ในระดับนายจ้าง, ลูกจ้าง รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ ทั้งกรุงเทพฯ และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

โดยรายงานดังกล่าวมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการจ้างงาน การคาดการณ์เงินเดือน ทั้งยังเจาะลึกเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นต่อตลาดแรงงานในปี 2565 จนทำให้เห็นภาพรวมของตลาดการจ้างงานในปัจจุบันและอนาคต

ปุณยนุช ศิริสวัสดิ์วัฒนา

มนุษย์ทองคำสายเทค-ดิจิทัลเนื้อหอม

“ปุณยนุช ศิริสวัสดิ์วัฒนา” ผู้จัดการ บริษัท โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประเทศไทย เปิดเผยกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า การจ้างงานของบริษัทในกรุงเทพฯและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเริ่มฟื้นกลับมาในปี 2564 หลังจากหยุดชะงักไปในช่วงปี 2563

โดยในปี 2564 มีการจ้างงานเพิ่มสูงขึ้นในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายงานการตลาดดิจิทัลและอีคอมเมิร์ซ แนวโน้มดังกล่าวเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ, สินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG), การผลิต, ซัพพลายเชน และวิศวกรรม

“การระบาดของโควิด-19 ปี 2564 ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานน้อยกว่าปี 2563 แต่อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 การจ้างงานในประเทศไทยฟื้นตัวค่อนข้างช้า เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในช่วงแรก ๆ

ทั้งยังส่งผลกระทบอย่างหนักต่ออุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุบัน แต่ในทางตรงกันข้าม สายงานเทคโนโลยีและดิจิทัลกลับมีการจ้างงานเพิ่มสูงขึ้นในทุกอุตสาหกรรม ทั้งยังพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการนำเทคโนโลยีมาใช้กับธุรกิจ”

ส่วนปี 2565 ตลาดงานสำหรับพนักงานระดับกลางถึงระดับสูงน่าจะคึกคักมากขึ้น อันเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างองค์กรของหลาย ๆ บริษัท เนื่องจากบางองค์กรต้องจ้างคนที่มีความสามารถเพื่อมาปรับเปลี่ยนและทรานส์ฟอร์มองค์กรอย่างฉับพลัน

นอกจากนั้นยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจมากขึ้น จนทำให้เกิดการจ้างงานในสายเทคโนโลยี (tech & transformation) หลายตำแหน่งในปี 2565 เช่น ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการเงินที่เกี่ยวโยงกับการขยายโครงข่าย 5G, การวิเคราะห์ข้อมูล, บล็อกเชน รวมถึงการบริการลูกค้า และการบริการทางธนาคารแบบเสมือนจริง

“เพราะต่อไปเทคโนโลยีจะมีบทบาทเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีด้านการศึกษา, เทคโนโลยีด้านสุขภาพ และเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติ

ดังนั้นในปี 2565 ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียังคงเป็นที่ต้องการสูง แต่บุคลากรในสายงานดังกล่าวยังคงมีจำกัด จึงน่าจะเกิดการแย่งชิงตัวกันหนักมากขึ้นในปีหน้า”

HR-บัญชี-การตลาด มองหางานใหม่ปี’65

“ปุณยนุช” กล่าวด้วยว่า บุคลากรกว่า 60% ของทุกอุตสาหกรรมมองหางานใหม่ใน 3 เดือนข้างหน้า เพราะต้องการความก้าวหน้า หรือตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายอาชีพเดิม หากแบ่งเป็นสายงานจะพบว่าบุคลากรที่ทำงานด้านทรัพยากรบุคคล 96% เป็นกลุ่มที่มองหางานใหม่ในปี 2565 สูงสุด

รองลงมาได้แก่บัญชีและการเงิน 87%, การขายและการตลาด 83%, วิศวกรรมและการผลิต 82%, เทคโนโลยีสารสนเทศ 80%, ซัพพลายเชนและจัดซื้อจัดจ้าง 73%, การเงินการธนาคาร 71% และกฎหมาย 60%

“ที่สำคัญ พนักงานในทุก ๆ อุตสาหกรรมมีความมั่นใจมากขึ้นสำหรับโอกาสที่จะได้งานใหม่ เพราะส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น ส่วนผู้หางานใหม่ในปี 2565 ก็จะมีอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นประมาณ 10-30%

โดยคาดว่าในอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคารด้านคริปโทเคอร์เรนซีจะให้อัตราเงินเดือนเพิ่มถึง 30%, วิศวกรรมและการผลิตเพิ่มขึ้น 20-25%, การขายและการตลาดเพิ่มขึ้น 15-25%, ทรัพยากรบุคคล การธนาคารทั่วไป และการบัญชีเพิ่มขึ้น 10-15%”

ทั้งนี้ ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้านเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ การขายและการตลาด รวมถึงตำแหน่งที่ผู้สมัครสามารถใช้ทักษะของตน โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มจะสามารถเรียกเงินเดือนสูงได้ง่าย

“นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจะดึงดูดบุคลากรแล้ว ในปี 2565 คนจะให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างแรงบันดาลใจ, นโยบายการทำงานที่ยืดหยุ่น และการมีเพื่อนร่วมงานที่ดี สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนจนทำให้ได้รับคะแนนสูงสุด

เพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้คนทำงานตระหนักถึงความสำคัญของการทำให้ชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวสมดุลกัน (work life balance) รวมถึงการมีสุขภาพจิตที่ดีด้วย”


นัฐติยา ซอล

การจ้างงานในพื้นที่ EEC สดใส

“นัฐติยา ซอล” ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายซัพพลายเชนและวิศวกรรม และสาขาอีสเทิร์นซีบอร์ด บริษัท โรเบิร์ต วอลเทอร์ส ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า ภาคการผลิตฝั่งยุโรปยังดำเนินงานไม่ได้ต่อเนื่องเพราะผลของโควิด-19 จึงเป็นผลบวกต่อฐานการผลิตในไทย

ทำให้มีโอกาสผลิตและส่งออกมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เพราะทุกประเทศต่างใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น รวมไปถึงสินค้าแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งเป็นธุรกิจ New S-Curve ที่รัฐบาลไทยส่งเสริม ดังนั้นในปี 2565 การจ้างงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกน่าจะดีขึ้น

“เพราะแต่ละโรงงานจะให้ความสำคัญกับการจ้างงานใน 3 ตำแหน่งนี้ตามลำดับ ได้แก่ 1.ผู้จัดการด้านการปรับปรุงต่อเนื่องและการลีน 2.หัวหน้าวิศวกรรม/ออโตเมชั่น และ 3.ผู้จัดการพัฒนาการผลิต วิจัยและพัฒนา เพราะตำแหน่งเหล่านี้ล้วนมีบทบาทสำคัญในการวิเคราะห์การลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตในการผลิตขณะที่กำลังคนเท่าเดิม

ที่สำคัญปี 2565 การทำงานในสำนักงานจะถูกให้ความสำคัญน้อยลง แต่จะเน้นรูปแบบการทำงานแบบผสมผสาน ด้วยการทำงานจากบ้าน (work from home) หรือจากที่ไหนก็ได้ (work from anywhere) กับการทำงานในสำนักงานในสัดส่วน 3 ต่อ 2 วัน”

“นอกจากนั้นรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่นจะกลายเป็นเงื่อนไขใหม่ในการจ้างงานในปี 2565 เพราะคนมองหางานใหม่ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น ขณะเดียวกันการจ้างบุคลากรชาวต่างชาติระดับกลางและระดับสูงจะลดลง เพราะข้อจำกัดของการเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ”

ส่วนทักษะที่เป็นที่ต้องการในปี 2565 คือการสื่อสารที่สามารถเชื่อมต่อกับทีมอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการเรียนรู้และทำงานเชิงรุก

ในทำนองเดียวกัน บริษัทที่สามารถปรับตัวและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะได้เปรียบมากขึ้น โดยเฉพาะกับการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์, การสร้างความผูกพันและการมองเห็นคุณค่าในตัวพนักงาน

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ