รพ.วิมุตเปิดตัว PROBIO-G ก้าวใหม่ของการปรับสมดุลด้วยจุลินทรีย์

รพ.วิมุต เปิดตัว PROBIO-G

รพ.วิมุตเปิดตัว Probio-G ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติกส์ ก้าวใหม่ของการปรับสมดุลด้วยจุลินทรีย์ ควบคุมน้ำหนัก เพิ่มภูมิคุ้มกัน และสร้างเสริมสุขภาพดีด้วยวิถีธรรมชาติ

วันที่ 17 มกราคม 2566 โรงพยาบาลวิมุต ตระหนักถึงการใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย เร่งรีบ จนอาจหลงลืมการบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพและการดูแลร่างกายอย่างเหมาะสม ทำให้ต้องการตัวช่วยในการปรับสมดุลและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีอย่างง่าย ๆ ได้ด้วยตนเอง จึงได้เปิดตัว Probio-G ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรไบโอติกส์ ซึ่งอุดมไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ช่วยลดอาการลำไส้แปรปรวนและการอักเสบ ตลอดจนอาการปวดท้อง ท้องผูก หรือท้องเสีย ทั้งยังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย มีส่วนช่วยสลายไขมัน ลดความอยากอาหาร ลดการดูดซึม และการสร้างไขมัน ซึ่งส่งผลถึงการลดน้ำหนักอย่างมีนัยสำคัญ

Probiotic คืออะไร

ในร่างกายเรานอกจากอวัยวะแล้ว เรายังมีสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าอยู่ในร่างกาย เรียกว่า เชื้อประจำถิ่น (Normal Flora) โดยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะทำงานสอดคล้องกับร่างกายให้ระบบอวัยวะทำงานตามปกติ การอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยที่เราได้ประโยชน์จากการอยู่ของเชื้อประจำถิ่น และเชื้อสามารถอยู่ได้

เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย หรือเชื้อโรค ทำให้ร่างกายเกิดความแปรปรวนรบกวนการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย ในส่วนนี้เรามุ่งเน้นที่ทางเดินอาหาร โรคทางเดินอาหารที่ก่อให้เกิดความไม่สบายกายและเป็นเรื้อรังคือ โรคลำไส้แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome) ที่เกิดจากการทำงานผิดปกติของลำไส้ส่วนปลายที่ไวต่อสิ่งต่าง ๆ ทำให้มีการบีบตัวของลำไส้มากเกินไป มีอาการไม่สบายท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่าย เช่น ท้องผูก ท้องเสีย เป็นต้น ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยหลัก ๆ เกิดจากเชื้อโรคหรือการอักเสบที่ไปทำลาย Normal Flora ในลำไส้ จนมีปริมาณลดลงและรบกวนการทำงาน ส่งผลให้การทำงานของลำไส้ไม่เป็นปกติ (Dysbiosis)

ดังนั้นการกำจัดเชื้อเหล่านี้ และทำให้ Normal Flora กลับมาเจริญและทำงานตามปกติ มีผลให้อาการลำไส้แปรปรวนดีขึ้น นอกจากจะทำให้ Normal Flora ทำงานได้ตามปกติ Probiotic ยังมีผลต่อระบบประสาท ที่ทำให้การทำงานของทางเดินอาหารกลับเป็นปกติ ผลของ Probiotic เป็นเพียงชั่วคราวประมาณ 1 เดือน แต่การทำงานของระบบในร่างกายยังคงทำงานตามปกติได้โดย Normal Flora หากไม่มีการรบกวนจากสิ่งแปลกปลอม เชื้อโรค หรือการอักเสบภายในร่างกาย

จากการศึกษาพบว่า Probiotic แต่ละสายพันธุ์มีความจำเพาะกับโรคและอาการผิดปกติ ระบบการทำงานของร่างกาย สารเคมีชีวะ โดยผลลัพธ์ของการออกฤทธิ์ของเชื้อแต่ละตัวมีความแตกต่าง เนื่องจากเชื้อแต่ละตัวมีความซับซ้อนในเชิงเคมีชีวะ ที่ส่งผลให้เกิดสารต่าง ๆ ในร่างกายที่แตกต่าง รวมถึงร่างกายมนุษย์ก็ตอบสนองต่อ Probiotic และสารเคมีต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเลือกชนิดของ Probiotic ให้ถูกกับผลลัพธ์ที่เราต้องการ

ทางออกเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์

โพรไบโอติกส์แต่ละสายพันธุ์มีกลไกการสังเคราะห์สารต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ดังนั้นเราควรเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติกส์ที่ใช้สายพันธุ์ที่ให้ผลลัพธ์จำเพาะ มิเช่นนั้นแม้จะรับประทานเข้าไปก็จะไม่ได้ประโยชน์ที่ต้องการ ซึ่งนอกจากชนิดของสายพันธุ์แล้ว ยังต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ขั้นสูงในการคำนวณปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ผลของการออกฤทธิ์ที่ดีที่สุด และไม่เกิดพิษจากการได้รับโพรไบโอติกส์ที่มากเกินไป

Probio-G เกิดจากการพัฒนาร่วมกันของกลุ่มอายุรแพทย์ทางเดินอาหารและตับและทีมงานเภสัชกร เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติกส์ในรูปแบบแคปซูลที่ทนต่อกรดในกระเพาะอาหาร สามารถผ่านเข้าสู่ระบบทางเดินอาหารไปทำงานที่ลำไส้เล็กได้อย่างตรงจุด ช่วยเพิ่มปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ดีให้เพียงพอต่อร่างกาย ช่วยดูแลสมดุลของระบบทางเดินอาหาร ลดอาการลำไส้แปรปรวนและการอักเสบ กระตุ้นการสลายไขมัน ลดความอยากอาหาร ซึ่งส่งผลถึงการลดน้ำหนักอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งยังช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อสร้างพื้นฐานพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

รพ.วิมุต เปิดตัว PROBIO-G