มิสแกรนด์ไทยแลนด์ ประกาศชัดไม่รับผู้สมัครเคยผ่านเวที MUT-นางสาวไทย

ณวัฒน์ เปิดฉากมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2023 ข้ามปี ย้ำไม่ต้อนรับนางงาม MUT 
PHOTO : Youtube : GrandTV

กองประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ประกาศ ไม่รับผู้สมัครที่เคยผ่านเวทีมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี 2565 และนางสาวไทย ตั้งแต่ปี 2566 รวมถึงผู้เข้าประกวดนางสาวไทยในระดับจังหวัด 77 จังหวัด

วันที่ 19 มกราคม 2566 กองประกวดมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ประกาศผ่านทางเฟซบุ๊ก ถึงเงื่อนไขการรับสมัครผู้เข้าประกวด Miss Grand Thailand 77 จังหวัดว่า ตามที่บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดการประกวด Miss Grand Thailand ได้กำหนดเงื่อนไขรับสมัครผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ประจำจังหวัด เรื่องคุณสมบัติของผู้เข้าประกวดตามที่ระบุในสัญญาแล้วนั้น

บัดนี้ กองประกวด Miss Grand Thailand ขอแจ้งเงื่อนไขเพิ่มเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทเวทีการประกวด Miss Grand Thailand โดยไม่อนุญาตให้ท่านรับสมัครผู้เข้าประกวดที่ผ่านการประกวดจากเวทีมิสยูนิเวิร์ส ไทยแลนด์ ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป และนางสาวไทย ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป รวมถึงผู้เข้าประกวดนางสาวไทยในระดับจังหวัด 77 จังหวัด ถึงแม้ไม่ได้ตำแหน่งก็ตาม

จึงขอความร่วมมือและปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากท่านละเลย และ/หรือจงใจละเมิดระเบียบดังกล่าวนั้น จะถือเป็นเหตุทำให้ท่านขาดคุณสมบัติในการเป็น Provincial Director (PD) และการพิจารณาสิทธิพิเศษอื่น ๆ อันจะเกิดในอนาคต

มิสแกรนด์ ไทยแลนด์
เครดิตภาพ : เฟซบุ๊ก Miss Grand Thailand