เจเจกรีน เอ็กซ์ มาร์เก็ต ปรับโฉมสู่ ตลาดต้นแบบวิถีใหม่ย่านประชาชื่น

เจเจกรีน เอ็กซ์ มาร์เก็ต

ตลาดนัดเจเจกรีนสแควร์ ปรับโฉมสู่ “โครงการเจเจกรีน เอ็กซ์ มาร์เก็ต ตลาดต้นแบบวิถีใหม่ กรุงเทพมหานคร” ดึงนักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติ ทุกเพศทุกวัยเข้าใช้บริการ พร้อมยกระดับ SMEs ให้เป็นผู้ประกอบการมืออาชีพอย่างยั่งยืน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ชนิสรา ดาอ่อน ประธานเครือข่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากชุมชน ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาโครงการเจเจกรีน เอ็กซ์ มาร์เก็ต เปิดเผยว่า กลุ่มเครือข่ายเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน ได้ร่วมกับคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของตลาดเจเจกรีน สแควร์ เพื่อร่วมฟื้นฟูพื้นที่และพัฒนาให้ตลาดนัดย่านถนนประชาชื่นให้กลับมาอีกครั้ง หลังสถานการณ์วิกฤตไวรัสโควิด-19 จึงได้ปรับรูปแบบจากตลาดนัดเดิมไปสู่ตลาดรูปแบบใหม่ที่ชื่อว่า “เจเจ กรีน เอ็กซ์ มาร์เก็ต ต้นแบบตลาดวิถีใหม่ กรุงเทพมหานคร” เพื่อเป็นมาร์เก็ตเพลซทางเลือกใหม่ ที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจการค้าและบริการ

โดยจะมีการคัดสรรธุรกิจที่มีคุณภาพไว้รองรับการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่ตรงเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาสู่ตลาดที่ส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรมจากสินค้าชุมชนฐานราก ชาติพันธุ์ และชนเผ่าจากทั่วประเทศด้วย

“การเปิดตัวของเจเจกรีน เอ็กซ์ มาร์เก็ต ได้รับการตอบรับจากภาคีพันธมิตรเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย อาทิ ธนาคารออมสิน, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, สภาธุรกิจไทย-จีน, สมาคมการค้านักธุรกิจสากล, สถาบันอาหาร, สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย, เครือข่ายตลาดน้ำคลองลัดมะยม, สำนักมาตรฐานการอาชีวะและวิชาชีพ และผู้ประกอบการธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีกมากมาย นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าให้สามารถอยู่รอด อยู่เป็น อยู่อย่างยั่งยืน ด้วยเงื่อนไขพิเศษในการเริ่มต้นใหม่ร่วมกันอีกครั้ง” ดร.ชนิสรากล่าว

นายศุภอัชฌ์ ชาตรูปะวณิช กรรมการบริหารด้านการตลาด โครงการเจเจกรีน เอ็กซ์ มาร์เก็ต กล่าวว่า โครงการเจเจ กรีน เอ็กซ์ มาร์เก็ต ต้นแบบตลาดวิถีใหม่ กรุงเทพมหานคร มีทีมผู้บริหารชุดใหม่ที่มีประสบการณ์ในด้านการทำธุรกิจตลาดทั้งในและต่างประเทศ ออนไลน์และออฟไลน์เต็มรูปแบบ ที่จะช่วยพัฒนาพื้นที่ขนาด 28 ไร่ ไปสู่ตลาดต้นแบบ (Sandbox) ด้วยการนำแนวคิดการพัฒนาตลาดที่ตอบรับกับนโยบาย “Soft Power 5 F : Food, Film, Festival, Fashion และ Fighting” ของรัฐบาลมาต่อยอด ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวการรวบรวมสินค้าและบริการจากชุมชนทั่วประเทศ สำหรับรองรับกลุ่มคนในเมืองหลวง และนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ

นอกจากนี้ เตรียมแผนการจัดสรรพื้นที่ทั้งโซนแฟชั่น, โซนสุขภาพและความงาม, โซนของที่ระลึกและของสะสม, โซนสินค้าเกษตรอินทรีย์, โซนวัฒนธรรมสินค้าจากชุมชนต่าง ๆ, รวมถึงโซนการศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็นมืออาชีพแบบครบวงจร เพื่อเป็นโครงการตลาดต้นแบบวิถีใหม่อย่างแท้จริงต่อไป

“ในเฟสต่อไปจะพัฒนาพื้นส่วนอื่น ๆ ในรูปแบบโครงการพิเศษ อาทิ โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบด้านการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริ “เกษตรกษัตริย์”, โครงการเกษตรผสมผสานที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการแปลงสาธิตเกษตรดิจิทัลและเกษตรคนเมืองที่จะเป็นแหล่งต้นทุนด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรองรับการให้บริการกับประชาชนในพื้นที่เมืองหลวง เป็นต้น

โดยโครงการต่าง ๆ จะเสริมแนวคิดด้านการพัฒนาบุคลากรของประเทศในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพชีวิตและรายได้ให้กับกลุ่มดังกล่าวไปพร้อม ๆ กับการพัฒนาโครงการด้วย” นายศุภอัชฌ์ กล่าว

นายนันทวัฒน์ เปรมชัยพร กรรมการบริหารด้านการขาย โครงการเจเจ กรีน เอ็กซ์ มาร์เก็ต กล่าวเสริมว่า โครงการได้เริ่มเปิดรับพันธมิตรร้านค้าที่จะทำธุรกิจร่วมกับพื้นที่แล้ว โดยคณะกรรมการจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสู่การเป็นตลาดต้นแบบในแต่ละกลุ่มธุรกิจในลำดับต่อไป

สำหรับพื้นที่การให้บริการเฟสแรกนี้ จะเปิดทำการในวันพฤหัสบดี-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 18.00-24.00 น. และเฟสที่สองจะเริ่มเปิดให้บริการพื้นที่ในช่วงกลางวัน ตั้งแต่วันจันทร์-วันอาทิตย์ในลำดับต่อไป