“2 ท่า 2 วัง” เนรมิต “ท่าพระ-ท่าพระจันทร์” เป็นย่านสร้างสรรค์ตลอด พ.ย.นี้

2 ท่า 2 วัง

มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉลองครบรอบก่อตั้ง ผนึกกรุงเทพมหานคร จัดงาน “2 ท่า 2 วัง” ส่วนหนึ่งในเทศกาล Colorful Bangkok 2023 เนรมิตย่าน “ท่าพระ-ท่าพระจันทร์” เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2566 พบกิจกรรมเชิงวิชาการ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ การแสดง แฟชั่นโชว์ อาหาร ตลาดชุมชน และสตรีตอาร์ต

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี “มหาวิทยาลัยศิลปากร” และ 90 ปี “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 2 มหาวิทยาลัยเก่าแก่แห่งเกาะรัตนโกสินทร์ ได้ผนึกกำลังกรุงเทพมหานคร จัดงานเฉลิมฉลองใหญ่ “2 ท่า 2 วัง” ภายใต้แนวคิด “Human, Culture, and Arts for All” เนรมิตรอบมหาวิทยาลัย ย่าน “ท่าพระ-ท่าพระจันทร์” เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2566

ภายในงานจะมีทั้งกิจกรรมเชิงวิชาการ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ การแสดง แฟชั่นโชว์ อาหาร ตลาดชุมชน และสตรีตอาร์ต ซึ่งสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีต่อชุมชนโดยรอบและสังคมไทยมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้งานฉลองดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล “Colorful Bangkok 2023” โดยกรุงเทพมหานคร (กทม.) ด้วยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเมืองจากการมีส่วนร่วมของทุกคน

“2 ท่า 2 วัง” มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5, 12, 19 และ 26 พฤศจิกายน 2566 หรือทุกวันอาทิตย์ตลอดเดือนพฤศจิกายน โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เป็นเจ้าภาพในวันอาทิตย์ที่ 5 และ 19 พฤศจิกายน ส่วนมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เป็นเจ้าภาพในวันอาทิตย์ที่ 12 และ 26 พฤศิจกายน

2 ท่า 2 วัง

กิจกรรมย่อยประกอบด้วย

  • เสวนา “สำนักหมายชูประเทศชาติ” ทบทวน ถกเถียงนิยมชาติ ผ่านปูชนียบุคคลธรรมศาสตร์
  • Projection Mapping แสดงแสงสีธรรมศาสตร์ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • โขนรามเกียรติ์ โดย ชมรมนาฏศิลป์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • แฟชั่นโชว์ 2 มหาวิทยาลัย กับแนวคิด Zero Waste Adornment และ Diversity of the Mind
  • Waking Tour มหาวิทยาลัยในย่านประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์
  • การแสดงดนตรีริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดย TU Band และ TU Folk Song

2 ท่า 2 วัง

ในการแถลงข่าว 2 ท่า 2 วัง เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา “นายภิมุข สิมะโรจน์”​ เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เทศกาลศิลปะกรุงเทพ หรือ Colorful Bangkok มีส่วนสำคัญที่ทำให้กรุงเทพมหานครเป็นหมุดหมายสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านทัศนศิลป์ วรรณกรรม การแสดง ดนตรี ภาพยนตร์ วัฒนธรรมชุมชน ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาเมือง ตลอดจนการขับเคลื่อนด้านสังคมและเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึ้น

2 ท่า 2 วัง เป็นกิจกรรมลำดับต้น ๆ ของเทศกาล Colorful Bangkok 2023 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึงธันวาคม 2566 ซึ่งกรุงเทพมหานครร่วมกับภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะเป็นเวทีแสดงความสามารถ และให้ทุกคนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้ในหลายย่าน

2 ท่า 2 วัง ถือเป็นกิจกรรมไฮไลต์ของเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นใน ที่จะช่วยขับเคลื่อนเมืองในฐานสังคมและเศรษฐกิจให้เติบโต เลขานุการผู้ว่าฯ กทม.กล่าว

2 ท่า 2 วัง
นายภิมุข สิมะโรจน์

“ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์” อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า กิจกรรม 2 ท่า 2 วัง ภายใต้แนวคิด Human, Culture, and Arts for All จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยศิลปากรก่อตั้งครบรอบ 80 ปี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อตั้งครบรอบ 90

จุดร่วมของระหว่างมหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่งไม่เพียงมีพื้นที่ตั้งบนเกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในเหมือนกันเท่านั้น แต่ยังเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศที่มีบทบาทเชิงบวกต่อชุมชนโดยรอบและสังคมไทย

กิจกรรม 2 ท่า 2 วัง จะเป็นเวทีให้นักศึกษาทั้ง 2 สถาบันได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์แสดงผลงานตามความถนัด ทั้งงานศิลปะ งานออกแบบ งานวิชาการ งานวิจัย รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รวมกันถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นระหว่างภาคีเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ สะท้อนสัมพันธภาพที่ดี และผลการดําเนินงานของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยที่มีต่อสังคมร่วมกัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกล่าว

2 ท่า 2 วัง
ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์

ด้าน “รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ” อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า 2 ท่า 2 วัง สะท้อนถึงตัวตนและวัฒนธรรมของ 2 มหาวิทยาลัย ทั้งกิจกรรมเชิงวิชาการ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ การแสดง แฟชั่นโชว์ อาหาร ตลาดชุมชน รวมถึงสตรีตอาร์ต เพื่อส่งเสริมย่านท่าพระ-ท่าพระจันทร์ให้เป็นย่านสร้างสรรค์สำหรับทุกคนตลอดเดือน พฤศจิกายนนี้

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการเผยแพร่อัตลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับย่านสร้างสรรค์ เพื่อเนรมิตพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากรให้เติบโต โดยหวังให้กิจกรรมนี้เป็นโอกาสสำหรับทุกคนได้มาพบกัน และแบ่งปันกันในทางที่สร้างสรรค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าว

2 ท่า 2 วัง
รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ

2 ท่า 2 วัง