ส่งออกทุเรียนไทยแสนล้านสะเทือน คนจีนปลูกทุเรียนสำเร็จ !

ทุเรียน

“ทุเรียน” ราชาผลไม้ ที่สร้างรายได้ส่งออกให้ประเทศไทยปีละกว่า 1 แสนล้านบาท กำลังถูกท้าทาย เมื่อ “จีน” ในฐานะลูกค้ารายใหญ่ประกาศความสำเร็จการทดลองปลูกทุเรียนสายพันธุ์มูซานคิง และพันธุ์หนามดํา เตรียมเก็บผลผลิตตุลาคมนี้

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว เปิดเผยว่า เกษตรกรมณฑลม้าวหมิง มณฑลกวางตุ้งประสบความสําเร็จในการปลูกทุเรียนพันธุ์มูซานคิงและพันธุ์หนามดํา ที่นําต้นกล้ามาจากมาเลเซีย โดยพบว่าต้นทุเรียนออกผลผลิตออกมาครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ซึ่งคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือนตุลาคม 2565 หลังจากได้เริ่มทดลองปลูกเมื่อปี 2561

สำหรับพื้นที่ทดลองปลูกทุเรียนทั้งสองพันธุ์ ตั้งอยู่ที่ตําบลกวนจู เมืองม้าวหมิง เป็นสวนผลไม้ของนายเติ้ง ยู่เฉียง (Deng Yuqiang) มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 300 หมู่ (ประมาณ 125 ไร่) โดยแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกลิ้นจี่และไม้กฤษณา 200 หมู่ (ประมาณ 83.33 ไร่)

ทุเรียน

และพื้นที่ทดลองปลูกทุเรียน 900 หมู่ (ประมาณ 41.66 ไร่) ปัจจุบันมีต้นกล้าที่ติดตาต่อกิ่งแล้ว จํานวน 20,000 ต้น และคาดว่าจะติดตาต่อกิ่งเพิ่มเติมจนครบ 200,000 ต้นในอนาคต

ทั้งนี้ ในช่วงก่อนเริ่มต้นการทดลองปลูกทุเรียน นายเติ้งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรจีนตอนใต้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรชั้นนําของจีน ที่นครกว่างโจว รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากมาเลเซียมาให้คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการทดลองเพาะปลูกทุเรียน

นายเติ้งกล่าวว่า พื้นที่ทดลองปลูกทุเรียนนั้นมีหลากหลายสายพันธุ์ แต่มีแผนที่จะพัฒนาสายพันธุ์มูซานคิงและหนามดําจากมาเลเซียเท่านั้น เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ทุเรียนที่มีราคาในตลาดค่อนข้างสูง

ข้อมูลจากสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2564 จีนนำเข้าทุเรียนจำนวน 809,200 ตัน คิดเป็นมูลค่า 4,132 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 144,620 ล้านบาท) ถือเป็นทั้งปริมาณและมูลค่าที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์

นอกจากนี้ พบว่าช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ ความต้องการบริโภคทุเรียนที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น ส่งผลทำให้ราคานำเข้าทุเรียนมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น

โดยในปี 2563 ราคานำเข้าทุเรียนในจีนเฉลี่ยอยู่ที่ราคา 4 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม (ประมาณ 140 บาทต่อกิโลกรัม) และในปี 2564 ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 5.11 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม (ประมาณ 178.85 บาทต่อกิโลกรัม) และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังเป็นอุปสรรคต่อการขนส่ง และการผ่านขั้นตอนพิธีการ ศุลกากรต่าง ๆ จึงทำให้ราคานำเข้าทุเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากมูลค่าการนําเข้าทุเรียนอันมหาศาลนี้ ทําให้เกษตรกรจีนเริ่มหันมาให้ความสนใจทดลองปลูกทุเรียน โดยเมื่อปี 2557 เกษตรกรจีนทดลองเพาะปลูกทุเรียนโดยใช้ต้นกล้าที่นําเข้ามาจากเวียดนามเป็นครั้งแรกที่มณฑลไห่หนาน ซึ่งเพาะปลูกเป็นผลสําเร็จเมื่อปี 2562

ดังนั้นการทดลองปลูกทุเรียนที่เมืองม้าวหมิงนับในครั้งนี้ จึงถือเป็นความสําเร็จในการทดลองปลูกทุเรียนครั้งที่ 2 ของจีน

ทั้งนี้ จากความนิยมบริโภคทุเรียนของชาวจีน ทำให้เกษตรกรจีนให้ความสนใจการทดลองปลูกทุเรียนมาก แน่นอนว่าประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศผู้ส่งออกทุเรียนรายใหญ่สู่ประเทศจีน กำลังถูกท้าทาย


ขณะที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า การขยายตลาดเป้าหมายการส่งออกแห่งใหม่นอกจากประเทศจีน เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาจีนเพียงตลาดเดียว เพราะปัจจุบันการส่งออกผลไม้ของไทยทั้งทุเรียน มังคุด ลำไย พึ่งพาตลาดจีนเป็นหลัก