กุลิศ จ่อชงแผนรับมือต้นทุนพลังงานแพงช่วงฤดูหนาว เข้า กพช.

กุลิศ สมบัติศิริ
กุลิศ สมบัติศิริ

“กุลิศ” ถกเข้ม ชงแผนรับมือต้นทุนพลังงานแพงช่วงฤดูหนาว เข้า กพช. ต้นเดือน ต.ค.นี้ บูมงาน SETA 2022 หนุนไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ คาดผู้เข้าร่วมงาน 1.5 หมื่นคนจาก 70 ประเทศทั่วโลก

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวในโอกาสร่วมเปิดงาน “SETA 2022, Solar+Storage Asia 2022, Enlit Asia 2022” ว่าขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างจัดทำแผนรองรับวิกฤตพลังงานช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ (ต.ค.-ธ.ค. 2565) ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวของทางยุโรปที่มีความต้องการใช้เชื้อเพลิงสูง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนราคาพลังงานและค่าไฟเพิ่มขึ้นของประชาชน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) พิจารณาแนวทางบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชนต้นเดือน ต.ค.นี้

“ขณะนี้ราคาน้ำมันตลาดโลกเริ่มปรับลดลง แต่ราคาก๊าซธรรมชาติ (แอลเอ็นจี) ยังผันผวนอยู่ในระดับสูง ไว้ใจไม่ได้ ขณะที่กำลังจะเข้าสู่หนาว กระทรวงพลังงานจึงต้องทำมาตรการรองรับหากเกิดกรณีราคาแอลเอ็นจี ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ามีความผันผวนสูงขึ้นไปกว่านี้ จะมีมาตรการอะไรรองรับ เบื้องต้นนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงงาน ได้แจ้งแล้วว่าจะใช้ดีเซลเป็นเชื้อเพลิงแทนแอลเอ็นจี ให้เจรจาจัดหาไฟฟ้าพลังงานน้ำจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การซื้อไฟจาก สปป.ลาว เป็นต้น”

นอกจากนี้ จะเสนอ กพช.พิจารณาเลื่อนกำหนดการปิดโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ จ.ลำปาง ออกไปก่อน โดยยังให้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะปกติ ควบคู่กับการมุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ รวมถึงการเจรจารับซื้อไฟส่วนเกินเพิ่มเติมจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (เอสพีพี) ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (วีเอสพีพี) ด้วย

ส่วนความคืบหน้าการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) พ.ศ. … และการกู้ยืมเงินของ สกนช. กรอบวงเงิน 1.5 แสนล้านบาท ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความ

ด้านนางวุฒยา หนุนภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า บริษัทร่วมกับบริษัท แคริออน อีเวนท์ จำกัด ประเทศสิงคโปร์ ภาครัฐและเอกชนด้านพลังงานกว่า 200 แห่งทั่วโลก เปิดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีทางด้านพลังงานและงานประชุมระดับผู้นำแห่งเอเชีย : “SETA 2022, Solar+Storage Asia 2022, Enlit Asia 2022” ภายใต้คอนเซ็ปต์การเติบโตแห่งพลังงานที่ยั่งยืนสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ รวมถึงผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าและโครงข่ายไฟฟ้า (กริด) เพื่อการผลิตไฟฟ้าที่เสถียรมากขึ้น

ซึ่งงานจะจัดขึ้นวันที่ 20-22 ก.ย. 2565 ที่ศูนย์ประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 15,000 คน ทั้งในและต่างประเทศกว่า 70 ประเทศทั่วโลก

“เวทีนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปยืนอยู่แถวหน้าในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในภูมิภาค และมีนโยบายเชิงรุก รวมถึงการกำกับดูแลด้านพลังงานที่ส่งเสริมและก่อให้เกิดแรงดึงดูดการลงทุน โดยข้อมูลของ Climate Watch Data ที่ทำการสำรวจในปี 2565 พบว่าภาพรวมภาคธุรกิจในไทยที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คือ ภาคพลังงานในสัดส่วนมากที่สุดถึง 61.11% รองลงมา คือ ภาคอุตสาหกรรม 16.67% ภาคการเกษตร 15.96% และภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3.31%”

Advertisement

นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า พพ.ได้ออกประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2 ฉบับ เพื่อให้การขับเคลื่อนการผลิตพลังงานควบคุมเป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้อง ได้แก่ ประกาศกรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขประกอบการให้ความเห็นการออกใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุมต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และประกาศกรม เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบระบบผลิตพลังงานควบคุม ซึ่งประกาศทั้ง 2 ฉบับ จะช่วยให้เกิดความคล่องตัวและทันต่อสถานการณ์การปรับตัวต่อค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น