ประวิตร ย้ำแผนบริหารลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง จี้จัดการรอยต่อ ปทุมฯ-กทม.

ประวิตร วงษ์สุวรรณ ปทุมธานี น้ำท่วม
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดปทุมธานี 6 ตุลาคม 2565

ประวิตรลงพื้นที่ จ.ปทุมฯ ตรวจลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ย้ำประสิทธิภาพจัดการน้ำรอยต่อ ปทุม-กทม. สทนช.เผยมีแผนโครงการปี 2566-67 สร้างประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิต (8-9) ประตูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ปรับปรุงคันคลองเชียงรากน้อย ด้านทิศเหนือ ชี้หากแล้วเสร็จจะป้องกันน้ำท่วมได้ถึง 53,000 ไร่

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ จ.ปทุมธานี โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ รักษาการที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ร่วมกับนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน

โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และ กทม. โดยเฉพาะการรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง เพื่อป้องกันผลกระทบที่จะสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน บ้านเรือน และพื้นที่ทำกินของประชาชน

ประวิตร วงษ์สุวรรณ ปทุมธานี น้ำท่วม
ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำจังหวัดปทุมธานี 6 ตุลาคม 2565

โดยสั่งการให้ สทนช. กรมชลประทาน และจังหวัด ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ และเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ยังมีจุดท่วมขังให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว และเร่งดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ อาคารบังคับน้ำและสถานีสูบน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ขณะเดียวกัน ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมตามแผนเผชิญเหตุของแต่ละหน่วย เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรเทาความเสียหายไม่ให้เกิดเป็นวงกว้าง พร้อมเพิ่มมาตรการการแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้าอย่างทั่วถึง

Advertisment

ทั้งนี้ ในส่วนของการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้มอบหมายให้จังหวัดเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร่งด่วนต่อไป

ประตูระบายน้ำ ปทุมธานี พื้นที่รับน้ำปทุมธานี

สทนช.เผย ปทุมธานี มีพื้นที่เก็บน้ำ 3.45 ล้าน ลบ.ม.

นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์ รักษาการที่ปรึกษาด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (สทนช.) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ จ.ปทุมธานีในปี 2561-2564 พบว่า มีโครงการด้านแหล่งน้ำทั้งสิ้น 337 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 2 หมื่นไร่ พื้นที่เก็บกักน้ำเพิ่มขึ้น 3.45 ล้านลูกบาศก์เมตร

เช่น การปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปลายคลองลาดหลุมแก้วประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ประตูระบายน้ำกลางคลอง 13 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งระยะทาง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นต้น

Advertisment

โดยมีโครงการสำคัญที่จะเกิดขึ้นในช่วงปี 2566-2567 ได้แก่ ประตูระบายน้ำกลางคลองรังสิต (8-9) ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ปรับปรุงคันคลองเชียงรากน้อย ด้านทิศเหนือ ระยะที่ 1 ซึ่งเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันน้ำท่วมได้ถึง 53,000 ไร่

ประวิตร วงษ์สุวรรณ ปทุมธานี น้ำท่วม