ฟิลิปปินส์จ่อนำเข้ามันสำปะหลังไทยผลิตอาหารสัตว์

มันสำปะหลัง

กรมการค้าต่างประเทศเผยฟิลิปปินส์จ่อนำเข้ามันสำปะหลังไทยเพิ่มสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์บอนลงนาม 6 พ.ย. 65 คาดสร้างรายได้ส่งออก 2 หมื่นล้าน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 Mr.Edwin Cabias Mapanao นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์ (The Philippines Association of Feed Millers, Inc.: PAFMI) สนใจนำเข้ามันเส้นมันอัดเม็ดของไทยเพื่อนำไปใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตอาหารสัตว์ จะเดินทางมาลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เจรจาซื้อขายมันสำปะหลังกับภาคเอกชนไทยที่ วิทยาลัยเทคนิคปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา คาดสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี

รณรงค์ พูลพิพัฒน์

“รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ได้สั่งการในคราวประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ให้กรมเร่งผลักดันการขยายตลาดส่งออกมันสำปะหลังไปยังฟิลิปปินส์โดยเร็วที่สุด จากที่ทราบว่ามีความต้องการนำเข้ามันสำปะหลังไทยไปใช้เป็นวัตถุดิบทางเลือกสำหรับผลิตอาหารสัตว์ ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และธัญพืชอื่นที่มีราคาสูงอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน กรมจึงได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประสานสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์เป็นผลสำเร็จ”

สำหรับกำหนดจัดกิจกรรมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เจรจาซื้อขายมันเส้นและมันอัดเม็ดของไทยครั้งนี้ ทางสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย กับสมาคม PAFMI

นายรณรงค์กล่าวว่า แม้ว่าปัจจุบันราคามันสำปะหลังทั้งระบบอยู่ในเกณฑ์ดี (ราคาหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% เฉลี่ยอยู่ที่ 2.97 บาท/กิโลกรัม) กระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เร่งขยายตลาดส่งออกมันสำปะหลังรองรับผลผลิตปี 2565/2566 ที่กำลังจะออกสู่ตลาด เพื่อให้เกษตรกรเชื่อมั่นได้ว่าจะมีตลาดที่ดีรองรับ และสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมและสอดคล้องกับกลไกตลาดโลกต่อไป

ในปี 2565 (ม.ค.-ก.ย.) ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังแล้วรวม 8.73 ล้านตัน มูลค่า 115,478.55 ล้านบาท (3,412.53 ล้านเหรียญสหรัฐ) ส่งออกเป็นมันเส้นและมันอัดเม็ด 36% แป้งมันสำปะหลังดิบและแปรรูป 62% สาคูและกากมัน 2% โดยมีฟิลิปปินส์เป็นคู่ค้าอันดับ 8 ของไทย มีการส่งออกปริมาณ 115,914.95 ตัน มูลค่า 2,242.17 ล้านบาท (65.85 ล้านเหรียญสหรัฐ) คิดเป็น 1.93% ของมูลค่าส่งออกรวม โดยสินค้าส่งออกไปยังฟิลิปปินส์ แบ่งเป็นแป้งมันสำปะหลัง 97% และสาคู 3%