อินโนพาวเวอร์มั่นใจ อีวีโต 100% เดินหน้าขยายตลาดเครื่องชาร์จ Wallbox

Wallbox

“อินโนพาวเวอร์” บริษัทลูก กฟผ.-RATCH-EGCO ลั่นปี’66 ปีทองตลาดอีวีโต 100% เดินหน้าแผนขยายตลาด Wallbox เครื่องชาร์จอีวีอัจฉริยะ พร้อมหนุนประเทศสร้าง ecosystem สร้างโรงงานผลิตเครื่องชาร์จเสริมแกร่ง ตั้งเป้าฮับภูมิภาค

นายอธิป ตันติวรวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด กล่าวว่า ในปี 2566 แนวโน้มตลาดอีวีจะเติบโตขึ้นไม่ต่ำกว่า 100% ปัจจัยหลักจากเทรนด์การหันมาใช้พลังงานสะอาด มุ่งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

บวกกับวิกฤตพลังงานจากสงครามรัสเซีย ยูเครน ส่งผลให้ผู้ผลิตและผู้ใช้ตื่นตัวเรื่องพลังงานมากขึ้น แต่ละประเทศจึงแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจากการผลิตพลังงานแบบเดิม ส่งผลดีต่อตลาดธุรกิจเครื่องชาร์จอีวีเติบโตไปพร้อมกับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) อย่างก้าวกระโดด

“แนวโน้มตลาดธุรกิจเครื่องชาร์จอีวีและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง จะได้รับผลดี มีความต้องการสถานีชาร์จอีวี ธุรกิจเครื่องชาร์จ และระบบการบริหารจัดการสถานีชาร์จมากขึ้น เพราะเป็นกลไกหลักสำคัญต่อยานยนต์ไฟฟ้าสูงขึ้น ขณะเดียวกัน เครื่องชาร์จอีวีไม่เพียงแค่ชาร์จไฟฟ้าเท่านั้น แต่ต้องตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันของผู้ใช้ด้วย”

ในส่วนของอินโนพาวเวอร์อยู่ในช่วงเริ่มพัฒนาธุรกิจและทดลองตลาด อีกทั้งติดตามดูการเทรนด์กระแสการใช้อีวี และหากดูจากความคึกคักนวัตกรรมอีวีของแต่ละค่ายจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปี 2565 มั่นใจว่า หากสามารถขยายธุรกิจได้อย่างเต็มรูปแบบแล้ว

อนาคตเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน คาดว่าจะจัดตั้งโรงงานผลิตเครื่องชาร์จอีวีเพื่อเป็นฐานผลิตภายในประเทศ ที่นอกจากจะทำให้ต้นทุนลดลง ยังเป็นศูนย์กลางการขนส่งเครื่องชาร์จอีวีในภูมิภาคได้

ล่าสุดในปีที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลตอบรับจากการจำหน่ายเครื่องชาร์จอีวีแบรนด์ Wallbox ดีมาก แม้ว่าอินโนพาวเวอร์เพิ่งเริ่มได้ไม่ถึงปีเท่านั้น ซึ่ง Wallbox มีจุดเด่นในเรื่องฟีเจอร์ต่าง ๆ ครบถ้วน อาทิ การตั้งระยะเวลาการชาร์จอีวีในช่วงที่มีอัตราค่าไฟฟ้าต่ำ ยกระดับการใช้พลังงานสีเขียวภายในที่อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อธิป ตันติวรวงศ์
อธิป ตันติวรวงศ์

เนื่องจากรองรับการทำงานร่วมกับพลังงานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์ รวมถึงรูปลักษณ์ภายนอกที่ทันสมัย กะทัดรัด และได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป จึงเหมาะกับผู้ใช้อีวีทุกกลุ่ม ทั้งที่พักอาศัยและพื้นที่ธุรกิจ ออกแบบให้การชาร์จไฟฟ้าแต่ละครั้งเกิดความคุ้มค่า เลือกชาร์จไฟฟ้าอัตโนมัติในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าต่ำ รองรับการทำงานร่วมกับพลังงานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์ และเฉลี่ยกำลังไฟขณะชาร์จ เพื่อป้องกันการใช้ไฟฟ้ามากเกินไปเมื่อใช้งานพร้อมกันหลายคัน

นอกจากนี้การติดตั้ง Wallbox ยังได้รับรองมาตรฐานการติดตั้งอย่างปลอดภัยจาก กฟผ.อีกด้วย อินโนพาวเวอร์พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน ecosystem ของประเทศ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้อีวี ทุกกลุ่ม เพื่อเดินหน้าประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนในอนาคต

“ตลาดไทยอีวีคึกคักมาก การแข่งขันปีนี้ค่อนข้างสูง และเรามาได้จังหวะที่ลงตัว เพราะขณะนี้เทรนด์พลังงานสะอาด พลังงานที่ยั่งยืนกำลังมา ทั้งจากเจตนารมณ์ใน COP26 ยิ่งมาเจอช่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครน ยิ่งทำให้คนตื่นตัวเรื่องพลังงานมากขึ้น และจะเห็นว่าแต่ละประเทศก็แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่นอกเหนือจากการผลิตพลังงานแบบเดิม ๆ

จึงเป็นโอกาสดีที่ Innopower เดินหน้านวัตกรรมพลังงาน โดยเฉพาะตลาดอีวีที่ยังมีช่องว่างตลาดอีกมาก แม้ว่าบริษัทเพิ่งดำเนินการก่อตั้งเพียงไม่กี่เดือน และเริ่มจำหน่ายเครื่องชาร์จอีวีแบรนด์ Wallbox ก็ได้รับการติดต่อมาเยอะมาก ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มครัวเรือนบริษัท คาดว่าจะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการและรับรู้รายได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2566”

สำหรับบริษัท อินโนพาวเวอร์ จำกัด เป็นบริษัทนวัตกรรมพลังงาน มีผู้ถือหุ้นร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ถือหุ้นร้อยละ 40 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (RATCH) ถือหุ้นร้อยละ 30 และบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) ถือหุ้นร้อยละ 30 ด้วยวงเงินลงทุนรวม 2,960 ล้านบาท

มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยี โดยเข้าไปลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (venture capital) การลงทุนร่วมสร้าง (venture builder) และการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (partnership) เพื่อผลักดันให้อินโนพาวเวอร์เพิ่มขีดความสามารถที่จะสร้างมูลค่าจากธุรกิจใหม่มาทดแทน และเพิ่มการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีในประเทศไทย อินโนพาวเวอร์เปิดรับพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ประเทศแห่งนวัตกรรม

ทั้งนี้ บริษัท INNOPOWER มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยีด้วยการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (venture capital) การลงทุนร่วมสร้าง (venture builder) และการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (partnership) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถที่จะสร้างมูลค่าจากธุรกิจใหม่ ที่จะมาทดแทนและเพิ่มการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมพลังงานและเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยขับเคลื่อนธุรกิจไปพร้อมกับพันธมิตร

ก่อนหน้านี้ บริษัทได้ประกาศความพร้อมสู่ธุรกิจพลังงานสีเขียว ด้วยการเริ่มให้บริการซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC) สอดรับกับทิศทางของประเทศมุ่งสู่เป้าหมาย carbon neutrality

ซึ่งใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC) เป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการซื้อขายใบรับรองได้มากกว่า 1 ล้าน REC และได้ร่วมกับพันธมิตรบริษัท ซุปเปอร์คาร์บอน เอ็กซ์ จำกัด ในการพัฒนารูปแบบการซื้อขาย