PTT Station ลดราคาน้ำมัน พรีเมี่ยมดีเซล B7 ลง 0.60 บาท/ลิตร

ปั๊มน้ำมัน
แฟ้มภาพ

ข่าวดี ! PTT Station แจ้งปรับลดราคาขายปลีก เฉพาะน้ำมันพรีเมี่ยมดีเซล B7 ลง 0.60 บาท/ลิตร มีผล 16 ก.พ. เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป ส่วนกลุ่มเบนซิน โซฮอล์ ดีเซล คงเดิม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น (PTT Station) แจ้งปรับลดราคาขายปลีกน้ำมัน พรีเมี่ยมดีเซล B7 ลง 0.60 บาท/ลิตร ส่งผลให้ราคาน้ำมันพรีเมี่ยมดีเซล B7 ลดราคาลงจากลิตรละ 43.66 บาท เหลือลิตรละ 43.06 บาท ส่วนน้ำมันกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และกลุ่มดีเซล ราคาคงเดิม มีผลวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2566 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับราคาขายปลีกใหม่จะเป็นดังนี้ ULG = 44.06, GSH95 = 36.25, E20 = 33.94, GSH91 = 35.98, E85 = 34.39, พรีเมี่ยม GSH95 = 43.04, HSD-B7 = 34.44, HSD-B10 = 34.44, HSD-B20 = 34.44, พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 43.06 บาทต่อลิตร (ตามกราฟิก)

               

(ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร)

PTT Station ลดราคน้ำมันดีเซลพรีเมียม มีผล 16 กงพ.