ขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิมาตรการบรรเทาค่าไฟฟ้า เริ่มวันนี้ 15 มี.ค. 66

ค่าไฟฟ้า

MEA เปิดลงทะเบียนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาท ต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 วันแรก

วันที่ 15 มีนาคม 2566 การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ระบุว่ามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (ผู้มีบัตร)

ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าจากมาตรการ ดังนี้

– ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี ตามโครงสร้างค่าไฟฟ้า

– ผู้ใช้ไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับสนับสนุนค่าไฟฟ้าวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ภายใต้มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มีบัตร

Advertisment

– ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้มีบัตรจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

ขั้นตอนการรับสิทธิ

1. ตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 หรือยื่นอุทธรณ์ (ในกรณีตรวจสอบสิทธิไม่ผ่าน) ได้ที่เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th

2.ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ประสงค์รับสิทธิมาตรการบรรเทาจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน

โดยกำหนดสิทธิ 1 ครัวเรือน ต่อ 1 สิทธิ ต่อ 1 รหัสประจำบ้าน สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

Advertisment

ทั้งนี้ จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566 บิลค่าไฟฟ้าจะแสดงยอดเงินเป็น 0 บาท (สำหรับผู้ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.)

ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนภายหลังวันและเวลาดังกล่าว จะต้องลงทะเบียนให้สำเร็จภายในวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน จะสามารถได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนนั้น ๆ แต่หากลงทะเบียนหลังจากวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน จะสามารถได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนถัดไป

3.ผู้ที่ใช้สิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และปี 2561 จะสามารถใช้สิทธิในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนมีนาคม 2566 เป็นเดือนสุดท้าย โดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนระมัดระวังการรับข้อมูลจากช่องทางการสื่อสารในสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ซึ่งอาจมีการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง และทำให้ประชาชนเกิดความสับสนได้

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่เว็บไซต์ https://welfare.mof.go.th และสามารถสอบถามข้อมูลค่าไฟฟ้าได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของ MEA ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : @meathailand, Twitter : @mea_news, และ MEA Call Center โทร. 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง