สนั่น ถกกรรมการหอการค้านัดสุดท้าย ก่อนเลือกประธานใหม่ 22 มี.ค. 66

สนั่น อังอุบลกุล
สนั่น อังอุบลกุล

“สนั่น” ประชุมกรรมการหอการค้านัดสุดท้าย ก่อนเลือกประธานใหม่ 22 มี.ค. 66 คาดยังคงสานงานต่ออีกสมัย

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ซึ่งถือเป็นการประชุมนัดสุดท้ายของวาระคณะกรรมการชุดนี้ (ปี 2564-2565) ณ ห้องประชุม หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ

โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกิตติมศักดิ์, นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกิตติมศักดิ์, นายกลินท์ สารสิน ประธานอาวุโส และคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมด้วย

ที่ประชุมได้หารือและพิจารณาในประเด็นสำคัญ ๆ ประกอบด้วย หอการค้าไทย มอบเงินบริจาค จำนวน 10 ล้านบาท ให้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, สรุปผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566,

การประชุมนำเสนอการสนับสนุน การเสนอตัว เป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand, สรุปผลการนำคณะผู้ประกอบการ รุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย เข้าพบนายกรัฐมนตรี, ความคืบหน้าการรับบริจาคเงินช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ประชาชนชาวตุรกีและซีเรีย, การเชิญชวนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 57 และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 56 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ,

การแต่งตั้งผู้อำนวยการบริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยท่านใหม่ นายอมรเทพ ทวีพานิชย์ และที่ปรึกษานายเฉลิม เยี่ยงศุภพานนทร์, แนวทางแผนยุทธศาสตร์การหาสมาชิกใหม่, โครงการประชุมเมืองไทย เร่งสร้างเศรษฐกิจไทย 2566 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน-22 สิงหาคม 2566,

โครงการบริจาคโลหิต 900,000 ซีซี 90 ปี หอการค้าไทย, การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับหอการค้าและอุตสาหกรรมจอร์เจีย (Georgian Chamber of Commerce and Industry-GCCI), สรุปผลการต้อนรับและหารือร่วมกับคณะผู้แทนจากต่างประเทศ

รายงานข่าวระบุว่า สำหรับการเลือกประธานหอการค้ารอบใหม่จะมีการจัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2566 นี้ ในการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าไทย ครั้งที่ 57 และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 56 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ,

นายสนั่น อังอุบลกุล ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ต่อจากนายกลินท์ สารสิน

ซึ่งคาดว่าที่ประชุมจะยังคงต่อวาระให้นายสนั่น อังอุบลกุล เป็นต่ออีก 1 สมัย ระหว่างปี 2566-2567

สำหรับนายสนั่น ได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คนที่ 25 เมื่อ วันที่ 24 มีนาคม 2564 ต่อจากนายกลินท์ สารสิน

โดยที่ผ่านมาได้ชูนโยบาย “Connect the Dots” ให้หอการค้าให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อมุ่งยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งยังตั้งเป้าหมาย “การฟื้นฟูเศรษฐกิจภายใน 99 วันแรก” เพื่อเร่งสร้างความเชื่อมั่น แก้ปัญหาระยะสั้น ทั้งการจ้างงานและปัญหาผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs


ขณะเดียวกันก็ปูรากฐานไปสู่การฟื้นตัวอย่างยั่งยืน และดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาครัฐและเอกชนต่อเนื่องตลอดมา ท่ามกลางวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19