เติมน้ำมัน ปั้ม PT-PTT Station-บางจาก รับไข่ไก่ ถึง 19 มีนาคม 2566 นี้

ไข่ไก่ กรมการค้าภายใน

กรมการค้าภายในเชื่อมโยงการจำหน่าย กระจายไข่ไก่ผ่านช่องสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่ พีที พีทีที สเตชั่น บางจาก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยง จนถึง 19 มีนาคม 2566 นี้

วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า โดยในช่วงที่ผ่านมาแม่ไก่ยืนกรงมีจำนวนมาก ซึ่งกรมปศุสัตว์ก็พยายามเร่งลดจำนวนแม่ไก่ยืนกรง ส่งผลให้จำนวนไข่ไก่มีปริมาณมากขึ้นเล็กน้อย กรมการค้าภายในจึงได้มีมาตรการรองรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยร่วมมือกับผู้จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในการเชื่อมโยงการจำหน่าย

โดยรวบรวมผลผลิตไข่ไก่จากเกษตรกรในภาคกลาง มาช่วยกระจายเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยง โดยนำมาแจกให้แก่ประชาชนที่ใช้บริการเติมน้ำมัน และยังถือเป็นการช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้กับผู้บริโภคอีกด้วย

ไข่ไก่ บางจาก
สถานีบริการน้ำมัน 3 รายใหญ่ ประกอบด้วย พีที พีทีที สเตชั่น และบางจาก รับซื้อไข่ไก่กว่า 1,000,000 ฟอง เพื่อจัดทำโปรโมชันเป็นของสมนาคุณให้กับผู้ใช้บริการ

ไข่ไก่ ปตท ไข่ไก่

วานนี้ (17 มีนาคม 2566) กรมฯ ได้รับความร่วมมือจาก สถานีบริการน้ำมัน 3 รายใหญ่ ประกอบด้วย พีที พีทีที สเตชั่น และบางจาก รับซื้อไข่ไก่กว่า 1,000,000 ฟอง เพื่อจัดทำโปรโมชันเป็นของสมนาคุณให้กับผู้ใช้บริการในสถานีจำหน่ายน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพ ปริมณฑลฯ และภาคตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 13 จังหวัด 839 สาขา ตั้งแต่วันนี้ (17 มีนาคม 2566) จนถึงวันที่ 19 มีนาคม 2566

โดยกรมฯ ช่วยสนับสนุนค่าบริหารจัดการ เพื่อช่วยขยายช่องทางในการกระจายผลผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้สถานการณ์ราคาไข่ไก่สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ดีขึ้น เนื่องจากกรมการค้าภายในเข้าไปดูดซับผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง ทำให้ในช่วงที่ผ่านมาราคาเริ่มปรับตัวดีขึ้น เกษตรกรสามารถอยู่ได้

โดยกรมฯ มั่นใจว่าการช่วยกระจายผลผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ในราคาประหยัดแก่ผู้บริโภค จะเป็นช่องทางในการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับผู้บริโภค รวมถึงช่วยปรับสมดุลปริมาณไข่ไก่ในตลาด รักษาเสถียรภาพด้านราคาและกลไกตลาด เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคไปพร้อม ๆ กัน

ไข่ไก่ กรมการค้าภายใน

สำหรับราคาไข่ไก่ปัจจุบัน วันที่ 16 มีนาคม 2566 ราคาไข่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ 3.40 บาท/ฟองราคาจำหน่ายปลีกไข่ไก่เบอร์ 3 ณ ตลาด กทม. เฉลี่ยอยู่ที่ 3.90 บาท/ฟอง