กขค.เร่งเครื่องสางคดี กว่า 70% ร้องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

วิษณุ วงศ์สินศิริกุล
วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการ คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า หรือ กขค.

วิษณุ เลขาธิการ สำนักงาน กขค.เร่งเครื่องพิจารณาคดีแข่งขันทางการค้า 25 เรื่อง กว่า 70% ร้องพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

วันที่ 18 มีนาคม 2566 นายวิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการ คณะกรรมการแข่งขันทางการค้า หรือ กขค. เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการฯ กขค. วานนี้ (17 มีนาคม 2566) มีการหารือ จำนวน 25 เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องร้องเรียนใหม่เข้ามาและการขอคำวินิจฉัยล่วงหน้า อย่างละ 1 เรื่อง โดยอยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงจำนวน 11 เรื่อง อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนจำนวน 9 เรื่อง และอยู่ระหว่างพิจารณาความผิดทางปกครอง จำนวน 3 เรื่อง

โดยการดำเนินการส่วนใหญ่มีความคืบหน้าเกินกว่า 50% และมีเรื่องแล้วเสร็จจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ธุรกิจแฟรนไชส์ และธุรกิจรถยนต์ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนส่งบันทึกรายงานผลการแสวงหาข้อเท็จจริงเสนอต่อ คณะกรรมการ กขค. พิจารณา

ทั้งนี้ ในการดำเนินงาน 70% ของเรื่องร้องเรียนเป็นกรณีความผิดตามมาตรา 57 พฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม โดยเรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้อง ร้องเข้ามายังสำนักงาน กขค. ส่วนใหญ่ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และร้องเรียนด้วยตนเอง ที่สำนักงาน กขค.