“วิษณุ วงศ์สินศิริกุล” อดีตบอร์ดแข่งขัน นั่งเก้าอี้เลขา กขค. คนใหม่

บอร์ดแข่งขันทางการค้า ประกาศแต่งตั้ง “วิษณุ วงศ์สินศิริกุล” อดีตบอร์ดแข่งขัน นั่งเก้าอี้เลขา กขค.คนใหม่ หลังสรรหามานานกว่า 2 เดือน พร้อมเปิดช่องหากไม่เห็นด้วยกับมติ ร้องศาลปกครองได้ภายใน 90 วัน

วันที่ 10 มกราคม 2566 นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เปิดเผยว่า ตามที่ คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือบอร์ดแข่งขันทางการค้า ได้เปิดรับสมัครเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าคนใหม่ แทนนายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแข่งขันทางการค้าไปแล้วนั้น

ซึ่งมีสนใจเข้ามาผู้สมัครทั้งสิ้น จำนวน 6 คน ล่าสุดคณะกรรมการได้ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกได้แล้ว คือ  ผศ.ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล อดีตกรรมการแข่งขันทางการค้า ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าคนใหม่

Advertisement

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.ที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี หากผู้ใดไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว มีสิทธิโต้แย้งพร้อมกับการยื่นคัดค้านต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประกาศ

สำหรับผู้สมัครทั้ง 6 คนได้แก่ 1.ผศ.ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล อดีตกรรมการแข่งขันทางการค้า 2.นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า (อคส.) 3.พ.ต.อ.ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม 4.พ.ต.อ.ประทีป เจริญกัลป์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) 5.นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อดีตอธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และ 6.นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

โดยทาง กขค.ได้เปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 1-30 กันยายน 2565 และเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565 ก็ประกาศผู้ที่คุณสมบัติผ่านเพื่อเข้าสัมภาษณ์ พร้อมแสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 จากนั้น คณะกรรมการก็ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว กขค.จึงประกาศแต่งตั้ง ผศ.ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล อดีตกรรมการแข่งขันทางการค้า ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าคนใหม่

ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าคนใหม่จะการบริหารงานในฐานะหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักงานขึ้นตรงต่อประธานกรรมการ และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงาน และลูกจ้างของสำนักงานรวมทั้งเป็นผู้กลั่นกรองประเด็นที่จะเสนอคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าโดยจะพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขตาม พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้าหรือไม่

Advertisement

ซึ่งจะเข้าไปตรวจสอบภายใน 1 สัปดาห์ หากเข้าเงื่อนไขอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายจะเสนอให้คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าพิจารณา โดยจะประเดิมทำหน้าที่ในงานสำคัญครั้งแรกคือ ดำเนินการขั้นตอนการสรรหากรรมการแข่งขันทางการค้า 4 คนที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งไปแล้ว

สำหรับประวัติของ ผศ.ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าคนใหม่ อดีตนักวิจัยประจำศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การศึกษาจบจาก เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต, University of East Anglia, Norwish, สหราชอาณาจักร และดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์), University of Birmingham, Birmingham, สหราชอาณาจักร

ด้านการทำงาน เคยนั่งเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์, อาจารย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ผู้อำนวยการสถาบัน เพื่อการนวัตกรรม SMEs ก่อนจะมานั่งเก้าอี้บอร์ดแข่งขันทางการค้าในชุดปัจจุบัน เมื่อหมดวาระจึงเข้ารับการสรรหาเป็นเลขาธิการ กขค. และได้รับเลือกเป็นเป็นเลขาธิการ กขค.คนใหม่ ทั้งนี้ ผศ.ดร.วิษณุ เป็นอดีตบอร์ดแข่งขันเสียงข้างมากไฟเขียวดีลซีพี ควบโลตัส

Advertisement

รายงานข่าวแจ้งว่า การสรรหาเลขาธิการ กขค.ยืดเยื้อมากว่า 2 เดือน หลังจากที่บอร์ดแข่งขันลงมติเลือก ผศ.ดร.วิษณุ วงศ์สินศิริกุล ซึ่งได้รับคะแนนเสียงในการแสดงวิสัยทัศน์มากที่สุดเพียงคนเดียว ผ่านเข้ารอบสองและได้รับการเลือกด้วยมติเสียงข้างมาก แต่ก็ยังไม่สามารถประกาศแต่งตั้งได้ เนื่องจากพบปัญหาเรื่องคุณสมบัติ จึงให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับเลือกใหม่อีกรอบ ในที่สุดก็ได้รับการประกาศแต่งตั้งได้ในวันที่ 9 ม.ค. 65