จุรินทร์ เผยข่าวดีเงินเฟ้อไทย พ.ค. บวกแค่ 0.5% แนวโน้มราคาสินค้าลดลง

สินค้าเกษตร

“จุรินทร์” เผยคาดการณ์เงินเฟ้อไทยเดือนพฤษภาคม 2566 น่าจะบวกแค่ 0.5% ต่ำสุดในอาเซียน เหตุได้รับผลดีจากราคาสินค้ากลุ่มอาหารสดลดลง ทั้งหมู ไก่ ส่วนสินค้าเกษตรดีมาก ทั้งข้าว มัน ปาล์ม ข้าวโพด และผลไม้ ปีนี้เป็นปีทอง ราคาทุเรียนและมังคุดสูงขึ้น

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาสินค้า ราคาพืชผลทางการเกษตร รวมไปถึงตัวเลขเงินเฟ้อ ว่าตั้งแต่ต้นปี 2566 จนถึงปัจจุบัน ตัวเลขเงินเฟ้อมีแนวโน้มดีขึ้นเป็นลำดับ โดยมีแนวโน้มชะลอตัวลง และคาดว่าเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคม 2566 จะเป็นบวกแค่ 0.5%

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์

โดยตัวเลขอย่างเป็นทางการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) จะมีการแถลงอีกครั้ง ซึ่งตัวเลขดังกล่าว ถือเป็นทิศทางที่ดี น่าจะต่ำที่สุดในอาเซียน และจะเป็นประเทศที่มีเงินเฟ้อต่ำไม่เกินลำดับที่ 14-15 จาก 130 กว่าประเทศทั่วโลก จากตัวเลขที่ปรับดีขึ้นก็มีผลจากราคาอาหาร ราคาน้ำมัน ราคาพลังงาน ที่เป็นปัจจัยสำคัญ

               

ราคาสินค้าลดลง

เงินเฟ้อที่คาดว่าจะลดลง สะท้อนผ่านราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมีแนวโน้มลดลง เช่น หมูเนื้อแดง แนวโน้มราคาปรับลดลง ไม่มีสัญญาณสูงขึ้น ขณะนี้ราคาต่ำกว่าราคาโครงสร้างประมาณ 40 บาท/กิโลกรัม (กก.) หรือ 20% ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 145 บาท/กก.

เนื้อไก่ ราคาต่ำกว่าราคาโครงสร้าง 6-17% ไข่ไก่ เบอร์ 3 แม้จะปรับขึ้นในช่วงนี้ เพราะฤดูร้อนไก่จะออกไข่น้อยและลูกเล็ก แต่ราคาเฉลี่ยยังต่ำกว่าราคาโครงสร้างถึง 16% และราคาผัก ในภาพรวมสัปดาห์นี้ราคาปรับลดลงจากสัปดาห์ก่อน เพราะฝนเริ่มมา ผักออกมากขึ้น และกรมการค้าภายในช่วยเชื่อมโยงระบายผักออกสู่ตลาด ราคาผักมีแนวโน้มปรับลดลง

ส่วนราคาพืชผลทางการเกษตร อยู่ในเกณฑ์ดีมาก เช่น ข้าวทั้ง 5 ชนิด ราคาสูงกว่ารายได้ที่ประกันเกือบทุกตัว ราคามันสำปะหลัง เฉลี่ย 3.35-3.80 บาท/กก. สูงกว่าที่ประกันรายได้ 2.50 บาท/กก. เป็นยุคทองยุคหนึ่งของมันสำปะหลังไทย ปาล์มน้ำมัน เฉลี่ย 5-5.50 บาท/กก. สูงกว่ารายได้ที่ประกันที่ 4 บาท/กก. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 12 บาท/กก.

ขณะที่ผลไม้ปี 2566 นี้ เป็นปีทอง ราคาสูงมาก โดยเฉพาะภาคตะวันออกที่ปิดฤดูกาลไป ราคาทุเรียนเกรดส่งออก ปีที่แล้วเฉลี่ย 150 บาท/กก. ปีนี้สูงถึง 187.50 บาท/กก. ทุเรียนตกเกรด ปีที่แล้ว 92 บาท/กก. ปีนี้สูงถึง 120-165 บาท/กก. มังคุด เกรดส่งออก ปีที่แล้วเฉลี่ย 140 บาท /กก. ปีนี้เฉลี่ย 170-185 บาท/กก. และราคาปุ๋ย เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. 2565 ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาสูงที่สุด ขณะนี้ราคาปรับลดลง เช่น ยูเรีย ลด 50% ปุ๋ยอื่น ๆ โดยเฉลี่ยลดลงประมาณ 30%

“ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับลดลง ขณะที่ราคาพืชผลการเกษตรปรับสูงขึ้น สะท้อนให้เห็นว่ารายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น รายจ่ายของพี่น้องประชาชนปรับลดลง ส่งผลให้ตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ในสถานการณ์ที่ดีต่ำสุดในอาเซียน และต่ำกว่าหลายประเทศในโลก”