พาณิชย์ลำพูนจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ขายมะม่วงแฟนซีคึก เตรียมทดลองตลาดต่อ

พาณิชย์ลำพูนจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ขายมะม่วงแฟนซี

“พาณิชย์จังหวัดลำพูน” จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ ขายมะม่วงแฟนซีจังหวัดลำพูนกับห้างซุปเปอร์ชีป จังหวัดภูเก็ต เผยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เตรียมนำไปทดลองตลาด ก่อนตกลงราคาและสั่งซื้อต่อไป

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้จัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ (Online Business Matching) ผลผลิตมะม่วงแฟนซี เกรดส่งออก 4 สายพันธุ์ของจังหวัดลำพูน ได้แก่ R2E2 จินหงส์ แดงจักรพรรดิ และงาช้างแดง ระหว่างเครือข่ายเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดลำพูน กับ บริษัท ซุปเปอร์ชีป จำกัด จังหวัดภูเก็ต ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อช่วยหาตลาดรองรับผลผลิตมะม่วงแฟนซีให้กับเกษตรกร และยกระดับราคามะม่วงแฟนซีให้ปรับตัวสูงขึ้น

“ผลการเจรจาในครั้งนี้ เครือข่ายเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดลำพูนจะดำเนินการส่งตัวอย่างมะม่วงแฟนซีไปให้ทางซุปเปอร์ชีป เพื่อให้เห็นถึงคุณภาพ มาตรฐานของผลผลิต และนำสินค้าไปวางจำหน่ายเพื่อทดลองตลาด ก่อนพิจารณาตกลงราคาและปริมาณสั่งซื้อต่อไป โดยคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดี”

               

นอกจากนี้ สำนักงานยังได้ร่วมมือกับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.ประตูโขงลำพูน เปิดพื้นที่ปันสุข จำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชน ภายใต้โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเพิ่มช่องการตลาด เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการจังหวัดลำพูน โดยได้นำสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าชุมชน และมะม่วงแฟนซี กิโลกรัม (กก.) ละ 25 บาท รวมถึงมะนาว กล้วย ผักสดจากสวน มาจำหน่ายให้กับประชาชน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 12 มิ.ย. 2566 นี้