กรมพัฒน์ฯ เปิดพื้นที่กลางเมืองให้ธุรกิจ BCG แสดงสินค้า เป้ายอดขาย 32 ล้าน

กรมพัฒน์ฯ เปิดพื้นที่กลางเมืองให้ธุรกิจ BCG แสดงสินค้า

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรม DBD SMART Local BCG หน้าห้างสรรพสินค้า Central World ตั้งเป้าจบงานสร้างยอดขายและเจรจาการค้าไม่ต่ำกว่า 32 ล้านบาท

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นางรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดกิจกรรม DBD SMART Local BCG ณ ลาน Eden ห้างสรรพสินค้า Central World ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2566 โดยพาผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริมของกรมในโครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG จำนวน 88 ราย จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ สร้างโอกาสทางการค้าอย่างต่อเนื่อง

กับกลุ่มคู่ค้าที่มีศักยภาพกว่า 20 บริษัท เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา และได้คัดเลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีศักยภาพการตลาดโดดเด่น และสะท้อนการดำเนินธุรกิจตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG จำนวน 28 ราย มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ณ Central World เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่รักชุมชน รักษ์โลก ได้มีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณค่า

รวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ
รวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ

ภายในงานยังมีการ Showcase ของ DBD SMART Local BCG ทั้ง 88 ราย ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กลุ่ม Bio Economy จำนวน 22 ราย เป็นการใช้เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่า นำนวัตกรรมมาช่วยในการผลิต การใช้ระบบ SMART Farming อาทิ สินค้าข้าวฮางกาบาพลัสที่ใช้นวัตกรรมการผลิตแช่ข้าวแบบน้ำหมุนช่วยเพิ่มสารกาบา มีกลิ่นหอม และเพิ่มสารอาหารให้ข้าวทุกเมล็ดมีมากขึ้น กลุ่ม Circular Economy จำนวน 32 ราย เป็นการออกแบบการผลิตตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่ามากที่สุด (Zero Waste) ลดปริมาณการใช้วัตถุดิบ รวมถึงการนำกลับมาใช้ใหม่

อาทิ สินค้ากระเป๋าหนังที่ ผลิตจากวัสดุใบไม้แก่ที่ร่วงหล่นมาผสมผสานกับยางพาราธรรมชาติ กลายเป็นแผ่นหนังลวดลายใบไม้ที่สวยงามทันสมัย และกลุ่ม Green Economy จำนวน 34 ราย ธุรกิจสีเขียวลดการใช้สารเคมี ลดการปล่อยมลพิษ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิ สินค้าเสื้อมัดย้อมที่ใช้มูลวัวนมในฟาร์มโคนมท้องถิ่น พร้อมด้วยลวดลายสไตล์ธรรมชาติจากใบไม้รังสรรค์เป็นเสื้อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสินค้าน้ำมะเขือเทศสกัดแท้ 100% ปลูกแบบออร์แกนิค ในกระถาง กางมุ้ง ไร้สารเคมี ผ่านมาตรฐานสินค้าเกษตร Q และ GMP

DBD SMART Local BCG เป็นผู้ประกอบการชุมชนที่ผ่านการพัฒนาและคัดเลือกอย่างเข้มข้นจากคณะกรรมการภาคเอกชนและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตามเกณฑ์โมเดลเศรษฐกิจ BCG และแนวคิดของโครงการ DBD SMART Local ของเด่นพื้นที่ ของดีพื้นถิ่น S-M-A-R-T คือ ต้องเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนในแต่ละพื้นที่ (Superlative), มีการผลิตสินค้าที่ทันสมัยรองรับตลาดยุคใหม่ (Modern), คงเสน่ห์เอกลักษณ์ไทย ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (Attractive),

สินค้ามีความโดดเด่น มีอัตลักษณ์ สร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าให้ตัวเอง (Remarkable) และต้องมั่นใจได้ในคุณภาพมาตรฐาน (Trust) ซึ่งกรมจะพัฒนาธุรกิจกลุ่มนี้ให้สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าชุมชน ผลิตได้บนมาตรฐานสากล และสร้างจุดขายให้แตกต่าง มากไปกว่านั้นยังตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางการตลาดและเจรจาซื้อขายสินค้าภายหลังจบกิจกรรมนี้ได้ไม่ต่ำกว่า 32 ล้านบาท