เอกชนห่วงตั้งรัฐบาลล่าช้า กระทบลงทุน-เชื่อมั่น วอนขอชุมนุมอย่างสงบ

พจน์ อร่ามวัฒนานนท์
พจน์ อร่ามวัฒนานนท์

ภาคเอกชนห่วงตั้งรัฐบาลล่าช้าส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น การลงทุนใหม่ พร้อมย้ำขอให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบตามกฎหมาย เพื่อการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ เดินหน้า

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ภาคเอกชนมีความกังวลหากมีการจัดตั้งรัฐบาลที่ล่าช้าออกไป เพราะอาจส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นของนักลงทุนใหม่ที่จะเข้ามา และหากสถานการณ์ลากยาวก็จะยิ่งสิ่งผลกระทบ เพราะนักลงทุนอยากเห็นรูปร่างหน้าตาของรัฐบาลใหม่ คณะรัฐมนตรีใหม่ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ นโยบายที่ชัดเจน ที่จะมีการแถลงต่อสภา เพื่อที่จะตัดสินใจในการลงทุนต่อไป สำหรับคนที่ลงทุนอยู่แล้วก็อาจจะลงทุนต่อ แต่คนที่จะมาใหม่ก็อาจจะชะลอไว้

แต่อย่างไรก็ดี ภาคเอกชนรับได้หากทุกอย่างที่ดำเนินไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุด

นอกจากนี้ หากจะมีการชุมนุมแสดงออกทางการเมือง หากชุมนุมด้วยความสงบก็ไม่เป็นปัญหา และเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รัฐบาล หากการชุมนุมไม่เรียบร้อย แต่ก็ขอให้ชุมนุมเป็นไปอย่างสงบตามกฎหมาย เพื่อไม่ทำให้การเดินทางท่องเที่ยวลำบาก

นายพจน์กล่าวอีกว่า การทำงานของภาครัฐยังมีคณะรัฐมนตรี (ครม.) รักษาการอยู่ ที่ยังสามารถเดินหน้าต่อไปได้ ภาคเอกชนพร้อมทำงานร่วมกับข้าราชการ ซึ่งไม่ได้หยุดการทำงานแต่อย่างไร เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันให้เศรษฐกิจเดินหน้า แม้มองว่านโยบายอาจได้รับผลกระทบบ้าง เพราะอาจไม่เหมาะสมที่จะให้คณะรัฐมนตรีรักษาการเป็นคนตัดสินใจ แต่หากเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับประเทศก็ต้องขอให้ กกต.พิจารณาเป็นกรณีไป เพื่อทำงานต่อ โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดทำงบประมาณใหม่ หากยังไม่มีรัฐบาลเชื่อว่าการลงทุนก็จะยังไม่เดินหน้า

อย่างไรก็ตาม ขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจปี 2566 นี้อาจจะไม่เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีแล้ว แต่เป็นเพราะการส่งออกที่ยังติดลบต่อเนื่อง ในปีนี้อาจขยายตัวเป็น 0% หรือติดลบเล็กน้อย โอกาสที่จะขยายตัวเป็นบวกคงเป็นไปได้ยาก มีเพียงภาคการท่องเที่ยวและบริการจะสามารถช่วยพยุงเศรษฐกิจไว้ได้ รวมถึงสินค้าเกษตรที่ราคาดี หวังว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญมากจนเกินไป


อย่างไรก็ดี ขอให้ทุกฝ่ายดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอในการเพาะปลูก เพราะเมื่อทั่วโลกประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารจะเป็นประโยชน์กับเกษตรของไทย