แผ่นดินไหวเชียงราย ขนาด 3.6 รับแรงสั่นสะเทือนหลายอำเภอ

แผ่นดินไหวเชียงราย ขนาด 3.6 รับแรงสั่นสะเทือนหลายอำเภอ แต่ยังไม่ได้รับรายงานความเสียหาย

วันที่ 21 กันยายน 2566 กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมทรัพยากรธรณีรายงานว่า แผ่นดินไหว ขนาด 3.6 วันที่ 21 ก.ย. 2566 เวลา 00:45 น.บริเวณ ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (19.75N,99.693E)

โดยได้รับแจ้งรู้สึกสั่นไหวบริเวณ อ.เมืองเชียงราย อ.แม่ลาว อ.พาน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ตามรายงาน
https://earthquake.tmd.go.th/EQ11370
เบื้องต้นจากการตรวจสอบได้รับแรงสั่นสะเทือนแต่ยังไม่ได้รับรายงานความเสียหาย