ภูมิธรรมแจ้งข่าวดี 2 ต.ค.นี้ เปิดมหกรรมลดราคาสินค้าทั่วประเทศ 

ภูมิธรรมหารือเอกชน ลดราคาสินค้า

ภูมิธรรม รมว.พาณิชย์ เผย 2 ตุลาคม 2566 นี้ เปิดมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งใหญ่ ช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน ส่วนการหารือกับภาคเอกชนครั้งแรกในวันนี้ ได้รับฟังข้อเสนอแนะ และมอบหมายปลัดกระทรวงพาณิชย์สรุปแล้วแจกงานกรมเพื่อติดตามแก้ไขต่อไป 

วันที่ 27 กันยายน 2566 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือกับภาคเอกชน เช่น หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันธนาคารไทย สมาคมการค้าปลีกไทย และสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นการพบกันครั้งแรก เบื้องต้นเป็นการติดตามสถานการณ์การค้า การส่งออก ปัญหา พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ซึ่งจะรวบรวมผลสรุปกันในครั้งนี้ให้กับปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อที่จะนำไปมอบหมายให้กับแต่ละหน่วยงานไปรับผิดชอบเพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชน โดยเฉพาะในประเด็นสำคัญ เช่น การเดินหน้าเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ด้านการค้า การส่งออก โดยเฉพาะในเรื่องของกฎระเบียบที่ต้องแก้ไข

               

ส่วนในการดูแลค่าครองชีพ การลดราคาสินค้า ในวันที่ 2 ตุลาคม 2566 นี้จะเปิดมหกรรมลดราคาสินค้าอย่างเป็นทางการทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือประชาชน พร้อมทั้ง รายการสินค้าที่จะนำมาลดราคาด้วย ซึ่งผู้ประกอบการ ผู้ผลิต พร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ โดยเฉพาะร้านธงฟ้า ร้านค้า ห้างสรรสินค้า ซึ่งจะสนับสนุนลดราคาสินค้าให้มากที่สุด สินค้าที่ลดราคาจะครอบคลุมสินค้าที่จำเป็น อุปโภค บริโภค บริการ  การค้าออนไลน์ 

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ผู้ประกอบการสมาชิกหอการค้าไทย พร้อมที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนในการช่วยลดราคาสินค้าราคาพิเศษให้กับประชาชน ซึ่งก็ถือว่าเราให้ความร่วมมือภาครัฐมาอย่างต่อเนื่อง 

แต่อย่างไรก็ดี แม้ผู้ประกอบการจะเจอปัญหา ก็พร้อมให้ความร่วมมือแต่ก็ได้ฝากให้กระทรวงพาณิชย์ แม้ผู้ผลิตจะช่วยเหลือก็ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามตลอดห่วงโซ่ด้วย  เพราะหากกลุ่มขนส่ง โลจิสติกส์  ผู้จัดจำหน่าย ขายปลีก ไม่ให้ความร่วมมือ การลดราคาสินค้าจะลดแต่ผู้ผลิตปลายทางยังสูงก็จะมีปัญหาได้

“ส่วนข้อเสนอที่หอการค้าฯต้องการให้กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเร่งเจรจาเอฟทีเอ ค่าเฟดเรือกำลังจะเพิ่มขึ้นก็ขอให้ดูแล มาตรการที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าด้วย”   

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ รองประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า การจัดมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องดี ก่อนที่จะเริ่มโครงการดิจิตอลวอลเล็ตของรัฐบาล ซึ่งช่วงนี้กำลังซื้อลดลง หากเริ่มโครงการนี้เชื่อว่าจะเพิ่มกำลังซื้อ เอกชนก็พร้อมให้ความร่วมมือย่างเต็มที่ แม้ปัจจุบันจะมีต้นทุนเพิ่มก็พร้อมที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชน

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การหารือครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี และจากนี้จะมีการหารือทุก ๆ 2-3 เดือน โดย ส.อ.ท. เสนอให้เร่งเรื่องกการเจรจาเอฟทีเอ เพื่อสร้างแต้มต่อด้านการค้าและการส่งออก เรื่องกองทุนเอฟทีเอเพื่อช่วยเหลือผู้มีส่วนได้เสีย และเรื่องการค้าชายแดน เพื่อให้มีบริการ ณ จุดเดียวให้ได้ โดยให้กระทรวงพาณิชย์เป็นแกนหลัก