พาณิชย์เป็นเจ้าภาพจัดประชุม FTA ไทย-ยูเออี รอบ 4 ที่กรุงเทพฯ

อรมน ทรัพย์ทวีธรรม
อรมน ทรัพย์ทวีธรรม

พาณิชย์เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม FTA ไทย-ยูเออี รอบ 4 ที่กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 26-28 ก.ย.นี้ เดินหน้าประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า และคณะทำงานกลุ่มย่อย 5 คณะ ตั้งเป้าสรุปผลเจรจาให้สำเร็จโดยเร็ว

วันที่ 25 กันยายน 2566 นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเจรจาจัดทำ FTA หรือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ (CEPA) กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) รอบที่ 4 ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายนนี้ ณ กรุงเทพฯ ซึ่งตั้งเป้าสรุปผลเจรจาให้สำเร็จโดยเร็ว ตามนโยบายรัฐบาลแถลงต่อรัฐสภา ที่ให้เร่งเจรจากรอบความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ

โดยการเจรจารอบนี้จะประกอบด้วยการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทนสองฝ่าย เพื่อกำกับดูแลติดตามภาพรวมการเจรจา และการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย 5 คณะ ได้แก่ 1) การค้าสินค้า 2) มาตรการเยียวยาทางการค้า 3) กฎหมายและสถาบัน 4) กฎถิ่นกำเนิดสินค้า และ 5) การค้าบริการและการค้าดิจิทัล

               

ทั้งนี้ สามารถหาข้อสรุปเบื้องต้นในคณะทำงานกลุ่มย่อยอื่น ๆ ได้แล้ว อาทิ พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ MSMEs ทรัพย์สินทางปัญญา การลงทุน มาตรการที่เป็นอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า และมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช

สำหรับการศึกษาเบื้องต้นประเมินว่า การจัดทำ CEPA ระหว่างไทยกับยูเออี จะช่วยให้ GDP ของไทยขยายตัว มูลค่า 318-357 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 11,136-12,499 บาท) และการส่งออกของไทยในภาพรวม ขยายตัว มูลค่า 190-243 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 6,652-8,508 ล้านบาท)

สำหรับสินค้าที่คาดว่าไทยจะส่งออกไปยูเออีได้มากขึ้น อาทิ สินค้าอาหาร สิ่งทอและเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหนังสัตว์ ไม้ ยาง พลาสติก เคมีภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์และชิ้นส่วน ส่วนสาขาบริการที่คาดว่าจะมีธุรกรรมระหว่างกันเพิ่มขึ้น อาทิ การขนส่ง การเงิน และบริการด้านธุรกิจ

ทั้งนี้ ยูเออีเป็นคู่ค้าอันดับ 6 ของไทยในตลาดโลก และอันดับ 1 ในตะวันออกกลาง โดยในช่วง 7 เดือน (ม.ค.-ก.ค. 2566) การค้าสองระหว่างไทยกับยูเออี มูลค่า 11,120.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปยูเออี มูลค่า 1,817.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไทยนำเข้าจากยูเออี มูลค่า 9,302.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินค้าส่งออกสำคัญ อาทิ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และผลิตภัณฑ์ยาง และสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ น้ำมันดิบ น้ำมันสำเร็จรูป ก๊าซธรรมชาติ สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี และเงินแท่งและทองคำ