อีอีซีรอชง กบอ. รวบ 44 ใบอนุญาต ประชุมนัดแรก ต.ค. 66 ก่อนดีเดย์ 1 ม.ค. 67

จุฬา สุขมานพ
จุฬา สุขมานพ

อีอีซีรอชงบอร์ด กบอ. แผนภาพรวม 5 ปี ดีเดย์ 1 ม.ค. 67 นี้ จ่อคุยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกใบอนุญาต 44 ใบ แบบ one stop service

วันที่ 28 กันยายน 2566 นายจุฬา สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรืออีอีซี กล่าวว่า (ร่าง) แผนภาพรวมเพื่อการพัฒนาอีอีซี พ.ศ. 2566-2570 ตั้งเป้าให้เริ่มใช้วันที่ 1 มกราคม 2567 ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรอประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กบอ.) อนุมัติเห็นชอบ แต่บางส่วนที่เป็นระเบียบภายในของสำนักงานที่สามารถทำได้เลย

“ซึ่งมีกฎหมายทั้งหมด 13 ฉบับ และใบอนุญาต 44 ใบ ตอนนี้หลายอย่างเราก็ต้องไปคุยกับปลายทางก่อน เพราะกฎหมายและใบอนุญาตนี้ แม้อีอีซีจะออกให้ได้แต่ก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายฉบับอื่นอยู่ดี เพราะงั้นเราต้องเอาหลักเกณฑ์ของเขามาดู บางส่วนเราดูให้ได้ แต่บางส่วนเขาต้องมาช่วย เช่น มาตรฐานการก่อสร้างที่ต้องให้เขามาช่วย ส่วนเรื่องการรับรองแบบ เราก็ใช้คนของเราเข้ามาดูให้ได้เพื่อทำให้ทุกอย่างเร็วขึ้น”

               

ในที่ประชุม กบอ. ก็ต้องรอนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก่อน ซึ่งคาดว่าจะประชุมกันในเดือนตุลาคมนี้ โดยเนื้อหาการประชุมครั้งแรกจะเป็นการเสนอภาพรวมและแผนของอีอีซีในอีก 1 ปีข้างหน้า เพื่อให้เขาเห็นภาพว่าสิ่งที่อีอีซีจะทำอะไรเหมือนเป็นการจองวาระไว้ แต่อย่างไรก็ตามเราก็ได้แจ้งกับถึงความต้องการที่จะเริ่มใช้กฎหมายให้ได้อย่างจริงจังในวันที่ 1 มกราคม 2566 ไว้ก่อนแล้ว

“อย่างใบอนุญาตด้านพลังงานก็มีการพูดคุยกับมีคุยกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แล้วบางส่วนสามารถดำเนินการแล้ว แต่เราจะเอาเกณฑ์ของเขามาออกแล้วเราจะต้องตั้งคณะอนุกรรมการของอีอีซี คล้ายกับคณะกรรมการกำกับพลังงาน เราจะพยายามให้องค์ประกอบใกล้เคียงกัน โดยเอาผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานมาไว้ในกรอบของอีอีซี ซึ่งก็มีทั้งบุคลากรภายในและภายนอกเหมือนการจ้างที่ปรึกษาเฉพาะด้าน”

นายจุฬากล่าวว่า ซึ่งต้องบริหารจัดการ เพราะปีหน้า คาดว่าจะมีคนมาขอใบอนุญาตกับเราโดยตรงค่อนข้างเยอะ เพราะว่าเริ่มเข้าใจแล้วว่า อีอีซีสามารถออกใบอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) ได้ด้วยใบอนุญาต 44 ใบ ซึ่งจะช่วยลดเวลาของคนเยอะเลย ขอทีนี่จบที่นี่