อัพเดตปริมาณน้ำ 5.6 หมื่นล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 74% เร่งจัดจราจรรับมืออากาศแปรปรวน

สภานการณ์น้ำ

อัพเดตน้ำในอ่างรวม 56,338 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 74% แล้ว กรมชลประทานวางแผนจัดจราจรน้ำ รับมือสภาพอากาศแปรปรวน

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 รายงานข่าวจากกรมชลประทานระบุว่า ปัจจุบัน (11 ต.ค. 66) อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำในอ่างรวมกันทั้งสิ้น 56,338 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 74% ของความจุอ่างรวมกัน เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกันทั้งสิ้น 15,220 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 61% ของความจุอ่าง

               

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จึงได้สั่งการไปยังโครงการชลประทานทั่วประเทศให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด ควบคู่ไปกับการจัดจราจรน้ำ และตรวจสอบความมั่นคงของเขื่อน อาคาร อ่างเก็บน้ำ รวมทั้งเครื่องจักร เครื่องมือต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด