กู้วิกฤตส่งออกข้าวแสนล้าน ด้วยงบวิจัยข้าว 200 ล้าน สาเหตุที่แท้จริงพัฒนาพันธุ์ไม่คืบ

ข้าว นาข้าว
Photo by Andhika Y. Wiguna on Unsplash

เปิดเหตุผลพัฒนาพันธุ์ข้าวไม่คืบ กู้วิกฤตส่งออกข้าวแสนล้าน แต่กรมการข้าว ถูกหั่นงบต่อเนื่อง ล่าสุดเหลือไม่ถึง 200 ล้านบาท

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 รายงานข่าวระบุว่า กระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการพัฒนาพันธุ์ข้าวในประเทศไทย เป็นไปอย่างล่าช้า จึงทำให้ไทยสูญเสียความาสามารถในการแข่งขัน คุณภาพของข้าวไทยลดลง และไม่เป็นที่นิยมของตลาด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับการที่ประเทศคู่แข่งได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นแชมป์ในเวทีโลก

ทำให้สังคมตั้งคำถามว่าเหตุใดการพัฒนาพันธุ์ข้าวจึงล่าช้า ทั้งที่ข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยที่สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้ปีละนับแสนล้านบาทยกตัวอย่างเช่นในปี 2565 ที่ผ่านมา การส่งออกข้าวไทยปี 2565 อยู่ที่ 7.69 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 22.1% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 138,451.8 ล้านบาท คิดเป็น 3,970.9 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น 26.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ประเด็นนี้เพจของไบโอไทย เปิดเผยรายละเอียด งบประมาณการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว เพื่อให้ความเป็นธรรมกับกรมการข้าวด้วยย้อนหลังไปจนถึงปี 2558 พบว่า งบประมาณในการสนับสนุนการพัฒนาพันธุ์ข้าวลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนี้

ปี 2558 = 247.65 ล้านบาท
ปี 2559 = 303.01 ล้านบาท
ปี 2560 = 234.56 ล้านบาท
ปี 2561 = 226.48 ล้านบาท
ปี 2562 = 187.82 ล้านบาท
ปี 2563 = 237.00 ล้านบาท
ปี 2564 = 178.98 ล้านบาท


และข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของกรมการข้าวระบุว่า ปี 2565 ได้รับงบประมาณในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวใหม่โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา 2 สายพันธุ์วงเงินงบประมาณอยู่ที่ 102.57 ล้านบาทเท่านั้น