เปิด 1 ชื่อม้านอกสายตาเข้าร่วมชิงดำ ซีอีโอ ปตท. “วรวัฒน์ พิทยศิริ” ซีอีโอ GPSC

วรวัฒน์ พิทยศิริ

เปิด 1 ชื่อม้านอกสายตาเข้าร่วมชิงดำ ซีอีโอ ปตท. “วรวัฒน์ พิทยศิริ” ซีอีโอ GPSC โดดลงสนามสู้ เป็นรายที่ 5

วันที่ 4 มกราคม 2567 รายงานข่าวระบุว่า การสมัครชิงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ที่ปิดรับสมัครไปวานนี้ (3 มกราคม 2567) มีอีก 1 ผู้สมัคร ที่เรียกได้ว่าเป็นม้านอกสายตา อย่างนายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอลเพาเวอร์ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เข้าร่วมสมัครเป็นรายที่ 5 จากที่ปรากฏชื่อผู้ที่ยื่นสมัครมี 4 คนก่อนหน้านี้ ประกอบด้วย

1.นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC

2.นายบุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

3.ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

4.นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

สำหรับประวัตินายวรวัฒน์ พิทยศิริ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารทั้งในและต่างประเทศ เช่น หลักสูตร Direct Certification Program (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร NIDA-Wharton Exclusive Leadership Program จาก The Wharton School of the University of Pennsylvania, USA

เคยดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และได้ร่วมงานกับกลุ่ม ปตท.มากกว่า 20 ปี เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ ๆ ในกลุ่ม ปตท. เช่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ แผนกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment ตำแหน่ง President บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด


และล่าสุดยังได้รับคัดเลือกจากสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ให้เข้ารับรางวัลสุดยอด CEO รุ่นใหญ่ สาขาทรัพยากร ในโครงการคัดเลือกสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน (สุดยอด CEO) ประจำปี 2566 หรือ CEO Econmass Awards 2023 จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมาด้วย