เปิด 10 สินค้าส่งออกเด่น-รุ่งปี 2567 ช่วยดันส่งออกพุ่งโต 2.5%

ส่งออก

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผย “ทิศทางการส่งออกไทย ปี 2567 กับ 10 สินค้าส่งออกเด่น-รุ่ง” ด้านส่งออกไทยทั้งปี 2567 ขยายตัว 2.5% ยังเจอแรงกดดันทะเลแดง เศรษฐกิจจีนติดปัญหาโครงสร้าง ค่าเงินบาทแข็งค่าในช่วงครึ่งปีหลัง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายพูนทวี ชัยวิจิตมลากูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึง “ทิศทางการส่งออกไทย ปี 2567 กับ 10 สินค้าส่งออกเด่น” พบว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF เปิดมุมมองต่อเศรษฐกิจโลกในปี 2567 ขยายตัว 3.1% จากเดิมที่คาดการณ์ไว้ 2.9% โดยประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ เช่น อาเซียน ขยายตัว 4.3% ยุโรป ขยายตัว 0.9% เกาหลีใต้ ขยายตัว 2.3% สหราชอาณาจักร ขยายตัว 0.6%

พูนทวี ชัยวิจิตมลากูล
พูนทวี ชัยวิจิตมลากูล

ขณะที่ประเทศที่เศรษฐกิจหดตัว เช่น สหรัฐอเมริกา หดตัว 2.1% จีน หดตัว 4.6% ญี่ปุ่น หดตัว 0.9% เป็นต้น ส่วนการค้าระหว่างประเทศของโลกมีแนวโน้มที่จะขยายตัว 3.3% โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอัตราเงินเฟ้อของโลกลดลง อัตราดอกเบี้ยของหลายประเทศคาดว่าจะลดลงในช่วงครึ่งปีหลัง นโยบายการคลังของประเทศต่าง ๆ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ การขยายตัวเศรษฐกิจของสหรัฐและจีนเริ่มมีการฟื้นตัว

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสี่ยงและข้อจำกัดที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกที่ต้องจับตา คือเหตุการณ์โจมตีเรือขนส่งสินค้าของกบฏฮูตีในบริเวณทะเลแดงยังคงยืดเยื้อ ส่งผลต่อค่าระวางเรือเพิ่มสูงขึ้น การขนส่งล่าช้า ตู้ขนส่งสินค้าขาดแคลน การจองเรือยากขึ้น พื้นที่ขนส่งแออัด โดยเส้นทางทะเลแดงครอบคลุมเส้นทางการค้าประมาณ 12% ของโลก การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนยังคงมีข้อจำกัดจากปัญหาเชิงโครงสร้าง ค่าเงินบาทของไทยในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มแข็งค่า ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของไทย

ส่งออกไทย

การส่งออกของไทยในปี 2567 คาดว่าขยายตัว 2.5% หรือมีมูลค่าประมาณ 291,676 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเงินบาทประมาณ 9.9 ล้านล้านบาท โดยคาดการณ์การขยายตัวอยู่ในช่วง 2-3% หรือมีมูลค่าระหว่าง 290,253-293,099 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายใต้เงื่อนไขเศรษฐกิจโลกขยายตัว 2.3-3.1% ราคาน้ำมันดิบเฉลี่ย 76-82 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล อัตราแลกเปลี่ยน 34-35 บาทต่อเหรียญสหรัฐ อัตราเงินเฟ้อไทย 0.5-1.5% การค้าโลกขยายตัว 3.3%

เปิด 10 สินค้าส่งออก

ทั้งนี้ 10 สินค้าส่งดาวเด่นดาวรุ่งปี 2567 โดยหอการค้าไทยวิเคราะห์จากสถานการณ์ของสินค้า สัดส่วนการส่งออกการขยายตัวและการคาดการณ์การส่งออกปี 2567 พบว่า

10 สินค้าส่งออกดาวเด่น ได้แก่

น้ำมันสำเร็จรูป โทรศัพท์อุปกรณ์และส่วนประกอบ อุปกรณ์กึ่งตัวนำทรานซิสเตอร์และไดโอด ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฟังก์ชั่นเฉพาะตัว แผงวงจรไฟฟ้า ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ เครื่องจักรกล

10 สินค้าส่งออกดาวรุ่ง ได้แก่

รถแทรกเตอร์และยานยนต์ที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าอื่น ๆ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง ประทีปโคมไฟ เช่น สปอตไลต์และโคมไฟ เส้นใยประดิษฐ์ นาฬิกาและส่วนประกอบ อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับให้สัญญาณเสียง เช่น กระดิ่ง ไซเรน สัญญาณกันขโมย เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ ส่วนประกอบสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้