แผ่นดินไหว อ.ปาย แม่ฮองสอน ไม่กระทบเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

แผ่นดินไหว อ.ปาย แม่ฮองสอน ไม่กระทบเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

แผ่นดินไหว อ.ปาย แม่ฮองสอน กรมชลประทาน ตรวจสอบแล้ว ไม่ส่งผลกระทบเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 กรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว บริเวณตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อเวลา 02.49 น. (28 ก.พ. 2567) ที่ผ่านมา มีขนาด 2.9 ที่ความลึก 1 กิโลเมตร นั้น

ทั้งนี้ ส่วนวิศวกรรมธรณี และส่วนความปลอดภัยเขื่อน กรมชลประทาน ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบค่าความเร่งสูงสุดจากสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวของสำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน ในพื้นที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าความเร่งสูงสุดที่ตรวจวัดได้มีค่าเท่ากับ 0.00001691g ซึ่งต่ำกว่าค่าความเร่งของพื้นดินจากแผ่นดินไหวที่ใช้ในการออกแบบอย่างมาก (ค่าที่ใช้ในการออกแบบจะไม่น้อยกว่า 0.2g)

ดังนั้น เหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของตัวเขื่อนทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงแต่อย่างใด

ทั้งนี้ กรมชลประทาน ได้ออกแบบเขื่อนทุกแห่ง ให้สามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวไว้ด้วยค่าที่สูงสุดของความเสี่ยงในพื้นที่ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการตรวจสอบและติดตามข้อมูลทางสถิติของค่าความเร่งสูงสุดที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำมาประเมินเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อเขื่อน เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อน มีความมั่นใจและเชื่อมั่นในความปลอดภัยแข็งแรงของเขื่อนตลอดเวลา

Advertisment