ปตท. ผนึก ยันฮี ชูเทคโนโลยี AI ช่วยวินิจฉัยและรักษาโรคทางทันตกรรม

ปตท. ผนึก ยันฮี

ปตท. ผนึก ยันฮี ชูเทคโนโลยี AI วิเคราะห์ฟิล์ม X-Ray ช่วยวินิจฉัยและรักษาโรคทางทันตกรรม ยกระดับมาตรฐานการแพทย์ของไทย

วันที่ 1 มีนาคม 2567 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท โรงพยาบาลยันฮี จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทดลองใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการวินิจฉัยโรคและออกแบบการรักษาทางทันตกรรม

โดยมีนายเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นายชาญ กุลภัทรนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่แผนและพัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ทพญ.สุชาวดี สัมฤทธิวณิชชา กรรมการบริหาร โรงพยาบาลยันฮี และ ทพญ.ลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา รองผู้อำนวยการด้านการเงิน โรงพยาบาลยันฮี

ความร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี AI ในการวินิจฉัยโรคร่วมกับการรักษาทางทันตกรรม โดยสามารถวิเคราะห์ผ่านฟิล์ม X-Ray และจำลองสภาพช่องปากในอนาคต รวมถึงจัดทำรายงานสุขภาพอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโรคและการบริการทางทันตกรรมในรูปแบบการป้องกันโรคได้แม่นยำยิ่งขึ้น เป็นนวัตกรรมต้นแบบที่ช่วยยกระดับมาตรฐานการแพทย์ของไทย ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น