“ธรรมนัส” ผนึก กมธ.ความมั่นคง ลุยแก้ยางพาราเถื่อน จ.กาญจนบุรี

ธรรมนัส พรหมเผ่า

“ธรรมนัส” รมว.เกษตรฯ จับมือประธาน กมธ.ความมั่นคง ลงพื้นที่ติดตามผลการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำยางพาราเถื่อน จ.กาญจนบุรี

วันที่ 4 มีนาคม 2567 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ลงพื้นที่ิติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำยางพาราเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมาย ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ จ.กาญจนบุรี เพื่อเยี่ยมชมสภาพพื้นที่บรเิวณด่านพระเจดีย์สามองค์ รวมถึงพบปะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานและชาวบ้านในพื้นที่ สำหรับข้อสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำยางพารา

“ตามที่ได้มีการประชุมคณะ กมธ.ร่วมกับกระทรวงเกษตรฯ สรุปได้ว่าห้ามมีการนำเข้ายางพาราทุกประเภท และมีการตรวจสอบการนำเข้าอย่างเข้มงวด โดยได้มีการขอความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ ในการเจรจาการค้ากับประเทศเมียนมา ตามข้อตกลงองค์การการค้าโลก (World Trade Organization : WTO) เพื่อหาข้อสรุปทางการค้ายางพาราที่ชัดเจนร่วมกัน ตลอดจนการลงนามข้อตกลงทางการค้าร่วมกันในอนาคตต่อไป

“กระทรวงเกษตรฯ พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องพร้อมเดินหน้าภารกิจอย่างเต็มที่ เพื่อชาติบ้านเมือง และโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง จากราคายางที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชี้ให้เห็นว่าการขับเคลื่อนภารกิจของเราเดินมาถูกทางแล้ว”

สำหรับสภาพเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดน ได้กำชับทุกภาคส่วนให้มีการใช้มาตรการป้องกันและการตรวจสอบอย่างเข้มข้น โดยหลีกเลี่ยงการปิดด่าน เพื่อลดผลกระทบด้านเศรษฐกิจของชาวบ้านในพื้นที่ ในกรณีเจ้าหน้าที่ด่านกักกันพืชสังขละบุรีถูกข่มขู่ ได้ฝากหน่วยงานด้านความมั่นคงให้มีการดูแลความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย