เอกชนกัดฟันตรึงราคาสินค้า จี้รัฐแก้ปัญหาราคาน้ำมัน

เกรียงไกร เธียรนุกุล

เอกชน ยันไม่ขึ้นราคาสินค้าตามราคาดีเซล จี้รัฐแก้ระยะสั้นใช้กลไกอื่นพยุง รอเศรษฐกิจฟื้น 2 เดือน ส่วนระยะยาววอนรัฐตั้ง กรอ. พลังงาน แก้ต้นเหตุ รื้อโครงสร้างทั้งระบบ

วันที่ 3 เมษายน 2567 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า หากราคาน้ำมันดีเซลปรับขึ้น 1-2 บาท เอกชนก็เข้าใจ เพราะว่ากองทุนน้ำมันฯได้แบกรับภาระกว่าแสนล้านบาท

ดังนั้นเมื่อถึงเวลาก็ควรต้องปรับราคาเริ่มให้เป็นไปตามกลไกของตลาดโลก แต่ยอมรับว่าทำให้ต้นทุนการผลิตมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการขนส่ง ซึ่งปัจจุบันต้นทุน ต้นทุนโลจิสติกส์จะอยู่ที่ 15% เอกชนจึงต้องปรับตัวโดยการพยายามหันไปใช้ การขนส่งทางรางและทางน้ำแทน

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าต้นทุนการผลิตจะขึ้นแต่ยังไม่ใช่จังหวะที่จะปรับขึ้นราคาสินค้าในขณะนี้ เนื่องจากทิศทางดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาลง ซึ่งเอกชนยังคงพยุงราคาได้ แต่หาก กนง. มีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นซึ่งถึงตอนนั้นอาจต้องจำเป็นที่ต้องปรับราคาสินค้า

ทั้งนี้ ภาคเอกชนยังคงต้องการให้รัฐบาลตั้งกรรมการร่วมระหว่างรัฐและเอกชน (กรอ.) ด้านพลังงานขึ้นมา เพื่อให้รัฐและเอกชนช่วยกันแก้ปัญหา ทั้งระยะกลางและระยะยาว เพราะกลไกของกองทุนน้ำมันฯช่วยอุ้มราคาน้ำมันได้ไม่นาน ดังนั้นทางออกคือการปรับโครงสร้างพลังงานทั้งระบบ

ด้านนายอิศเรศ รัตนดิลก รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า น้ำมันเบนซินจะกระทบกับต้นทุนประมาณ 10% ของต้นทุนทั้งหมด แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่ได้กระทบกับภาคอุตสาหกรรมโดยตรงเมื่อเทียบกับภาคขนส่งหรือโลจิสติกส์

ในระยะสั้นหวังว่า รัฐบาลจะตรึงราคาไว้ก่อนผ่านการใช้เครื่องมืออื่นแทนกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีหนี้อยู่เกือบแสนล้านบาท อาทิ การลดภาษีสรรพสามิต หรือค่าการตลาด เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในตอนนี้ยังน่าเป็นห่วง กำลังซื้อลดลง รวมถึงงบประมาณปี 2567 ที่ลากยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคม

หนทางในระยะยาวที่จะแก้ปัญหาได้ ตนมองว่า ต้องเพิ่มปริมาณการผสมพืชเศรษฐกิจพลังงาน อาทิ ปาล์ม มันสำปะหลัง หรือเอทานอล อย่างกากน้ำตาล อ้อย ในน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อแก้ไขปัญหาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ ควบคู่กับการสนับสนุนเกษตรกร ซึ่งจะเป็นวิธียั่งยืนในระยะยาว